หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,045 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,311 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
โดย :
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
โดย :
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ
โดย :
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับภาคเหนือ
โดย : เด็กชายธนภัทร มีเอี่ยม
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับภาคเหนือ
โดย : เด็กชายธนพนธ์ น้อยกอ
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับภาคเหนือ
โดย : เด็กชายกฤตพงศ์ ติณะคัด
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
คัดลายมือภาษาไทย
โดย : นางสาววุชชุตา สิงห์อินทร์
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
คิดเลขเร็ว
โดย : ญาสุมิน คชสุวรรณ
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : นภาวดี น้อยรุ่ง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : ภูริพัฒน์ บุญช่วย
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : จิรัญญา แตงกวา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation)
โดย : ภัทรพล นาคแจ่ม
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation)
โดย : จันฑิการณ์ ฟักโต
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : รัตนา มีสัน
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : คมสัน อยู่ทิพย์
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การแสดง Science show
โดย : ชนิดา แดงดี
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การแสดง Science show
โดย : รัตนาภรณ์ ถนอมศรี
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การแสดง Science show
โดย : เกศสุดา รัตนะเสถียร
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โดย : ปิ่นญาณี ศรีเมือง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/128 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th