หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลนาดี
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
สพป.ลำปาง เขต 35
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวมนตรา ยังสบาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำหแน่ง : การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ธุรการ-การเงิน
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นายวัลลภ พนัสขาว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,326,455 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,271,606 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,342,573 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,337,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,953,542 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,936,507 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,632,964 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,619,098 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,491,094 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,463,422 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,356,109 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,919,779 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,650,099 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,485,317 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
โดย : เด็กหญิงฐิติมา ต้นแขม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงกิตติกา ยมธรรม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : ๑. เด็กชายสุเมธัส บรรเทิงจิต ๒. เด็กหญิงสโรชา ดีขยัน
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงธัญชนก ส่งวงษ์จินดา
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
โดย : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
โครงการเว็บไซต์แนะนำมหาวิทยาลัย
โดย : น.ส.สุพรรณิการ์
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
แอปพลิเคชัน School introduction (SI)
โดย : นางสาวอนัญญา บุบผาวรรณา
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
โรงเรียนเขาพนมแบกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2
โดย :
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
โดย : เด็กหญิงฌามิล จารงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
โดย : เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
โดย : เด็กชายปัณณวิชญ์ ลูกจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา 2563
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
โดย : เด็กหญิงปริชญา ทองมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา
โดย : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางเหรียญเงิน ระดับนานาชาติ ณประเทศเกาหลีใต้ โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาววริศรา เดชผิว ม.6/1 นางสาวเมธาพร ลาหู่ ม.6/1
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
โดย :
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เป็นตัวแทนประเทศไปต่อในระดับนานาชาติ
โดย : นางสาวเมธาพร ลาหู่ และ นางสาววริศรา เดชผิว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออก
โดย : นางสาว ปนัสยา โพธิ์ทอง นางสาว สุชัญญา ฉ่ำเฉลิม นางสาวรัตติกานต์ สีหาตา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : นาย​ สิทธิชัย​ ทรงแบน นางสาว​ ขวัญชนก​ ฆ้องใส นางสาว​ วิไววรรณ​ กงแก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
โดย : นางสาว สกุลชนก ปลูกสกุล นางสาว ธัญพิชชา สำราญวงษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/199 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th