หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุวิตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวชบาไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวชวัลลักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายสุรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,433 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,342 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,765 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,780 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,030 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,839 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,266 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,648 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,058 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,172 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,278 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,172,072 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,937 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,287 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวกัลยรตัน์ วิจิตราพันธ์ 2. นางสาวปวีณา ดีค าไฮ 3. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นายภัทรพล สังข์รุ่ง 2. นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์ 3. นางสาวชไมพร อังกาบ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวชนิสรา ญาตเิจรญิ 2. นางสาวธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์ 3. นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เชื้อ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานชีววิทยาห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวฐิตาภา คนทัศน์ 2. นางสาวชุติมา ไชยทุ่งฉิน 3. นางสาวสราวลี ชาลีชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาฐานสร้างกล้าสู่โลกออนไลน์
โดย :
ร.ร.สามเงาวิทยาคม    จ.ตาก
เกม Click for Kids to Change our Hearts and Care for The World
โดย : เด็กหญิงพนิตนันท์ จารุเลิศพิศุทธิ์,เด็กหญิงโชติกา เวชอุบลและเด็กหญิงณัฎฐ์ทวี ภัทรวรรณ
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด ช ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด ช อดิศักดิ์ บุผาลา
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โดย : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ร.ร.บ้านเกาะตรวจ    จ.สุรินทร์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
การ์ตูนแอนนิเมชั่น2D นิทานพอเพียง ผลงานนักเรียน ม.2
โดย : ด.ช.ภุนุเดช สิริศรีจันทร์,ด.ช.เทิดไท ปุ้มสีดา
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D นิทานอิสป เรื่อง ปูกับงู ผลงานนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง สอนโดนครูพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า ผลงานนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง 2
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง 1
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th