หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,807,448 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,413 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,279,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,660 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,580 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,360 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,738 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,720 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,607 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,628 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,894 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,669 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,067 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,114 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,371 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์"รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง ห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
การตัดต่อ
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
อาชีพงานตัดผมชาย
โดย : นายเกรียงศักดิ์ สตาภิรมย์
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
อาชีพงานสกรีนเสื้อ
โดย : นายนพดล หนูจุ้ย
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
อาชีพงานทอผ้าซาโอริ
โดย : นายสัณชัย เชื้อโห้
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
งานอาชีพน้ำปั่นผลไม้เพื่อสุขภาพ
โดย : นางสาวอารีรัตน์ สตาภิรมย์ , นายอภิสิทธิ์ ฉลาด
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^ครอบครัวสดใส ใส่ใจการออม^
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 – 6)
โดย : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.4-6)
โดย : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.4 – 6)
โดย : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานภาษาไทย (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานศิลปะ (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงชยานันท์ คำพินิจ เด็กหญิงศุภารมย์ สมเพชร เด็กหญิงนันทิชา นิลสนิท
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงพรรรษา ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากใบตอง (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงนิศาลักษณ์ พิมพ์แก้ว เด็กชายธาวิน พิลาดี เด็กหญิงญานิกา คำนึก
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
วาดภาพระดับปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงปณิษา ศาลางาม เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณคงษ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th