หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาววโรทัย ภูอาษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางกาญจนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางอุดม กำมนาฏ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,229 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,796 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,622 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,348 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,889 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,650 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,055,980 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,283 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,543 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,747,960 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,089 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,542 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,833 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,227 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 3
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 2
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 1
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม
โดย : ผลงานบูรณาการนักเรียน
ร.ร.วัดถนนกะเพรา    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โดย : ด.ญ.ชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โดย : ด.ญ.ณัฐธยาน์ กาจกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
แข่งขันคัดลายมือ ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิง อวิกา ต่อสนิท
ร.ร.บ้านห้วยก้อด    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 8x50 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
โดย : เด็กหญิงธัญสินี คล่องการ
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
โดย : เด็กหญิงปภาดา มุกเหล็ก
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
โดย : เด็กหญิงชามาวีร์ อยู่ดำรง
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายเอสรา เทพพิทักษ์
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายพีระศิลป์ สวนเมือง
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายอดิเทพ แซ่เล่า
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายกิตติภพ แสงสว่าง
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงสุกัญญา พวงแก้ว
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายธนชา เมืองศรี
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงพัชรี นันสุนีย์
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงกันยารักษ์ นาชัยยา
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : มหกรรมวิชาการ สหวิทยาเขตวงนารายณ์ 2562
ร.ร.สามขาสว่างวิทย์    จ.กาฬสินธุ์
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฟุตบอลระดับจังหวัด
โดย : 1. เด็กชายณัฐชนันท์ ชาญรบ 2. เด็กชายธนภัทร มีเอียด
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th