หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,100 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,044 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,302 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ตะวันตกน้ำ
โดย : เด็กหญิงญาณิศา เจริญกิจ
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดวาดภาพ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
โดย : นางสาววีรนุช สุขกระบิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ร.ร.สิงหพาหุ    จ.สิงห์บุรี
คืนรัง
โดย : เด็กหญิงรัตนฤดี บริพันธ์
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
ตะวันตกดิน
โดย : เด็กชายสรยุทธ มณีโชติ
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
กลับรัง
โดย : เด็กหญิงณัฐริกา ชนะศึก
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
คืนรัง
โดย : เด็กหญิงณัฐกมล มณีฉาย
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
ยามเย็น
โดย : เด็กชายกิตติรัฐ ชุมโรย
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
ตะวันตกน้ำ
โดย : เด็กหญิงบุญญานุช ชุมมี
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
พักพิง
โดย : เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีน้อย
ร.ร.บ้านควนสูง    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับคัดเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงค์โปรเป็นเวลา 1 เดือน
โดย : เด็กหญิงพรนภา ศรีมาศ
ร.ร.วัดเศวตฉัตร    จ.กรุงเทพมหานคร
เรียงความ เรื่องของดีประจำตำบลของหนู
โดย : เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ พนมเขต
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ โคตร์คำตา , เด็กชายอภิวัฒน์ เติมจิตร , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
โดย : เด็กชายมารุดดี ตนคลัง , เด็กชายสุรชาติ ชัยมงคล , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : เด็กชายอลิฟ ทองน้ำมัน , เด็กชายศิริชัย พันธ์ทิพย์ , เด็กชายศาตราวุธ พลายกวม
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
โดย : เด็กหญิงชญาพร บุญแต่ง , เด็กหญิงจิดาภา วารี , เด็กหญิงวราพร พันธ์ทิพย์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
วีดิทัศน์ เรื่อง สำนึกรักสิ่งแวดล้อม
โดย : นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร
ร.ร.วัดกำมะเชียร    จ.สุพรรณบุรี
Jincheon 1st World Youth Martial Arts Games 2017
โดย :
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
International Tional Boxing Tournament Julius Torma Mamorial
โดย :
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
บุคคลตัวอย่างที่เก็บทรัพย์สินมีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าของ//สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
โดย : เด็กชายสิทธิชัย อยู่ม่วง
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
ทักษะการเดาะตะกร้อ รับรางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/128 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th