หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,540 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,181 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,876 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,573 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศตะกร้อทีมเดี่ยวชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายเผด็จศักดิ์ หวังพรม
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายกฤตนัย สมุดรีรำ
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ต้นคริสต์มาสจากวัสดุเหลือใช้
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงณฐินี ชมชนะ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงคณิงนิต เสียงหวาน
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปิยภัทร จันทร์แปลง
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปุณยวีร์ เกษคำ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
มหกรรมกีฬาไทย
โดย : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย    จ.นนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
โดย : เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ระดับภาคเหนือ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.ต้น ระดับภาคเหนือ
โดย : เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
โดย : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ To be number ONE IDAL ชาย
โดย :
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ระบำมาตรฐาน
โดย : รางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
โดย :
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : นางสาวแจ่มจันทร์ แสนตุ้ย
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
ฝึกสมาธิกับOrigami
โดย : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th