หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,485 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,807,969 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,632 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,125 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,194 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,690 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,715 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,458 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,665 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,749 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,832 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,785 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,328 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,054 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศคูณภาพระดับทองโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป4-6)
โดย : ด.ญ.ชนิดา ชำนาญผล,ด.ญ.วริศลักษณ์ ำัทรพงศืตฤณ,ด.ญ.ณัชชา บัวจูม
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติสูงสุดของโรงเรียน
โดย : ด.ช.ณัฏฐกัรญจน์ แก้วกันหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 21 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายรัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงไปรยา เติมจิตร
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันสะเต็มศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นวัตกรรมอำนวยความสะดวกในบ้าน
โดย : เด็กชายรวินันท์ บุญใส่
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประเพณี 4 ภาค เล่มที่ 2/2561
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
นักเรียนแกนนำ โครงการเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ
โดย : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หลงรักษ์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
โครงงานคุณธรรม.....ความรับผิดชอบ
โดย : น้องอนุบาล
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....คัดแยกขยะ อนุบาล
โดย : อนุบาล
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....กุญแจความรัก 6/5
โดย : นักเรียนชั้น ป.6/5
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ไม่อยากได้ ร ก็ออมาส่งงาน ป.6/3
โดย : นักเรียนชั้น ป.6/3
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....นักเรียนไม่ทำการบ้าน 6/2
โดย : นักเรียนชั้น ป.6/2
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ร่วมด้วย ช่วยทำ ป.6/1
โดย : นักเรียนชั้น ป.6/1
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน ป.4/3
โดย : นักเรียนชั้น ป.4/3
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ฟันสะอาดสวยไปด้วยกัน ป.1/4
โดย : นักเรียนชั้น ป.1/4
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกัน“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สายใยรัก” ป.1/3
โดย : นักเรียนชั้น ป.1/3
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกันเช้านี้...ที่เสาธง ป.1/2
โดย : นักเรียนชั้น ป.1/2
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม....เหลาทิ้งให้ลงถัง ป.1/1
โดย : นักเรียนชั้น ป.1/1
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม....วางรองเท้าให้ถูกที่ ป.2/5
โดย : นักเรียนชั้น ป.2/5
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th