หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,794 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,729 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวจิราภรณ์ เหมือนพะวงศ์
ร.ร.บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สงขลา
การตัดต่อภาพและเสียง วิชา คอมพิวเตอร์
โดย : ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2559
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
1. ผลงานดีเด่นนักเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ที่ สพป.อด.2
โดย :
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.อุดรธานี
2. ผลงานดีเด่นนักเรียนจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Remember me ระดับมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงอัญชิฐา ทองทา ชั้น ม.1
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Online Battle
โดย : เด็กหญิงปิยะมาศ โพธิ์ศรี ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
โดย : เด็กชายกรธวัช พรหมเกตุจันทร์ ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
โดย : เด็กชายอภิสิทธิ์ พูลเผ่า ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Remember me ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงนภัรสร มงคลศาสตร์ ชั้น ป.4
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Write me ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายนาวี มุ่งมาตร์ ชั้น ป.5
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Write me ระดับมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงจิรวัฒน์ แซ่ฉั่น ชั้น ม.2
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
โครงงานคณิต
โดย : น.ส.นภัสร
ร.ร.บ้านหนองกุลา    จ.พิษณุโลก
เหรียญทอง วาดภาพ
โดย : ด.ญ.วรรณภากร จันทะคุณ
ร.ร.บ้านหนองกุลา    จ.พิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศตะกร้อทีมเดี่ยวชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายเผด็จศักดิ์ หวังพรม
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายกฤตนัย สมุดรีรำ
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ต้นคริสต์มาสจากวัสดุเหลือใช้
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงณฐินี ชมชนะ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th