หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,877 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,807 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,802 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,578 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,749 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,061 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,811 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,476 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,500 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,250 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,057 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,786 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,719 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
กิจกรรมโครงงานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญเงิน
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมรำวงมาตรฐาน คุณภาพระดับเหรียญเงิน
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทองแดง
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทองแดง
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงกุลธิดา เลิศศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมเพลงพระราชนิพนธ์
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
อับดุลฮากิม มะลีชั่นม1/1เลขที่1
โดย : อับดุลฮากิม มะลี ชั่นม1/1เลขที่1
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
อาดือนันท์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ชั้น ม1ฃ.1/1
โดย : อาดือนันท์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ชั้น ม1ฃ.1/1
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
มูหำหมัดลีซี บูเลาะ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 20
โดย : มูหำหมัดลีซี บูเลาะ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 20
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
ด.ญ ฮูซัยฟะห์ เวาะมะ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 15
โดย : ด.ญ ฮูซัยฟะห์เวาะมะชั้นม.1/1เลขที่15
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
อัสฮาร์ ลาเต๊ะ เลขที่11
โดย : อัสฮาร์ ลาเต๊ะ เลขที่11
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
อาดิล เจะนิ ชั้นม.1/1 เลขที่22
โดย : อาดิล เจะนิ ชั้นม.1/1 เลขที่22
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
นูรูลอาซีกีน กางา ชั้น ม.1/1 เลขที่ 4
โดย : นูรูลอาซีกีน กางา ชั้น ม.1/1 เลขที่ 4
ร.ร.ศิริราษฎร์สามัคคี    จ.ปัตตานี
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปณายุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2559
โดย : เด็กชายณัฐภัทร หาญกันทร์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศกิจกรรมสวนสนาม ลูกเสือสามัญ ในวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ระดับจังหวัด
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น 12 ปี
โดย : เด็กหญิงกวีกานต์ พลมณี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล ประเภททีมชาย รุ่น 12 ปี
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล ประเภททีมชาย รุ่น 12 ปี
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/119 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th