หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายวริษฐ์ โสรเนตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางพัณณิตา ธุอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศริญญา นามขันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสุขสันต์ หมื่นแทน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,837 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,939 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,384 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,991 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,757 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,150 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,567 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,597 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,097 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,170 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,704 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,896 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,258 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.ศิริภูมินทร์ ศิริกาญจน์
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.วีรภัทร คำบุญ
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : ด.ญ.อิสริยาภรณ์ จันทร์ศรีระมี
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : ด.ญ.สวิตตา นารินทอง
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงณิชา จอดนอก
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายสรวิชญ์ ลิม
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
THAILAND WRG World Robot Games Championship 2019 3rd RUNNER-UP Line Tracing Robot MASTER
โดย : ด.ช. พันธวัช ฤทธิวัชร
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา
รายการการเเข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โดย :
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา
ผลงานคณิศาสตร์ ป.4 (สอนโดยนางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง)
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ค่าย SINO THAI Astronomy Youth Camp 2019
โดย : เด็กหญิงปนัดดาภรณ์ หมอกมืด
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย
โดย :
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัตะมวยไทย
โดย :
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
โดย : เด็กชายธนพล เขลากระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
โดย : เด็กชายปัณณทัต ชลภักดี
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
โดย : เด็กชายธวัชชัย ฟูกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ “AFF U-18 CHAMPIONSHIP 2019”
โดย : นายชนะสิบทิศ เอื้อเฟื้อ
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายธนภัทร พ้องเสียง
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th