หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลนาดี
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
สพป.ลำปาง เขต 35
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวมนตรา ยังสบาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำหแน่ง : การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ธุรการ-การเงิน
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นายวัลลภ พนัสขาว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,326,421 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,270,983 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,342,530 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,337,790 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,953,537 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,936,495 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,632,934 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,619,035 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,491,003 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,463,401 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,356,076 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,919,755 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,650,056 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,485,291 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
โดย : ้เด็กชายธีรวุฒิ ถาวรพัฒน์
ร.ร.บ้านท่าไห(ไหทอง)    จ.อุบลราชธานี
การแข้งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงพัชริน ปานชูสิงห์
ร.ร.บ้านท่าไห(ไหทอง)    จ.อุบลราชธานี
การแข้งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงปิยะดา ตระการจันทร์
ร.ร.บ้านท่าไห(ไหทอง)    จ.อุบลราชธานี
ศิลปะจากใบตาลอ่อน
โดย : นักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2
โดย : นักเรียนชั้น ป.2
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
วาดภาพสัตว์ประหลาด
โดย : เด็กชายศิธิวัฒน์ เถาถวิล ป.4/1
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
กิจกรรมปลูกผักนักเรียนยากจนพิเศษ
โดย : นักเรียนยากจน
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
โครงการแต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปีที่ 3 หัวข้อเยาวชนไทยสร้างสรรค์เทคโนโลยี
โดย : เด็กชายรุ่งอรุณ เส่ยฮา
ร.ร.บ้านคลองมะขาม    จ.ตราด
วิดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง"บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี"
โดย : นายอาทิตย์ จันทรนนท์และสมาชิก
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
หนังสืนเรื่อง "ทางเลือก"
โดย : นางสาวกาญจนา อินทเรืองและสมาชิก
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานนักเรียน โดยบูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
โดย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Miss Preteen Top Model International Asian 2020
โดย : ด.ญ. อมิตา ฐิตาคม ม.1/6
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
ส่งงานคอมพิวเตอร์
โดย :
ร.ร.ดงสว่างเจริญวิทย์    จ.นครพนม
กิจกรรมของสภานักเรียน
โดย : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทมือ NEW BORN (มือใหม่)
โดย : ดช.ธัญเทพ สนิทพงษ์(ม.1/3)
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET) วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
โดย : ด.ช.ภัทรพล สุชนพงค์
ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)    จ.บุรีรัมย์
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
โดย :
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ Mini marathon 10.5km รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย
โดย : นายสิมิลัน วิริยะ
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกวด TOP Model Thailand 2020
โดย : ด.ญ.ไปรยา มีถม (ม.3/3)
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/199 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th