หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,572 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,703 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,461 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,725 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,365 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,992 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,662 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,855 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,987 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,701 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,932 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,351 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,658 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,554 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
สรุปผลการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
การแข่งขันการขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย มัธยม ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา
โดย : เด็กชายกิตติธัช เสาร์เหล็ก
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
โดย : มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รับทุนการศึกษาจากโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จากกรมบังคับคดี
โดย : เด็กชายเลอย สงวนและเด็กหญิงชนิกานต์ วิไลศิลป์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต ฯ
โดย : เด็กหญิงจิราพร มารศรี
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวัดมะลิ
โดย : เด็กชายวีระชัย และเด็กหญิงสิรินทรา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : ชนะเลิศการแข่งขันแชมป์ฟุตซอล18ปี
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ โอกาสแห่งความหวัง นำสู่ความสำเร็จ”
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
ระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันมารยาทไทย ด้านบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กชายธนัช พนมกุล เด็กหญิงภัทริกา จรรยา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณธาดา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรีญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงธนพร บริวงษ์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กชายวชิร ชาวเวียง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นักเรียน
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยนาเสพติด 2561-2562
โดย : Suraolakkon Futsal
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวอัญชิษสา มะลิแก้ว
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวพรพิมล ชูจันทร์ และ กัณฑ์ธิมา โลกภิบาล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นายธีรภัทร นาท่ม และ นายรัชชานนท์ โตชะนก
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
แอพพลิเคชั่นฝึกอ่านภาษาปกาเกอะญอ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 68 การแข่งขันอาหารคาวหวาน ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม ป.4-ป.6
โดย : ด.ช.ธนพล เสริฐศรี ด.ญ.ปวีณา พนมจันทร์ ด.ช.ชยพล ชัยภูมิ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
การแข่งขันภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ.จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : เด็กชายกอบโชค พันธโคตร
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/145 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th