หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,794 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,729 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงคณิงนิต เสียงหวาน
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปิยภัทร จันทร์แปลง
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปุณยวีร์ เกษคำ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
มหกรรมกีฬาไทย
โดย : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย    จ.นนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
โดย : เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ระดับภาคเหนือ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.ต้น ระดับภาคเหนือ
โดย : เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
โดย : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ To be number ONE IDAL ชาย
โดย :
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ระบำมาตรฐาน
โดย : รางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
โดย :
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : นางสาวแจ่มจันทร์ แสนตุ้ย
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
ฝึกสมาธิกับOrigami
โดย : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
ถุงหอมสมุนไพร
โดย : ชมรม To Be Number One
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
เหรียญทองแดงเอแม็ทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กชายปรัชญา สิงห์กล่อมและเด็กชายวีรกิตต์ เพชรพราว
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
พอลิเมอร์...
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย : เด็กหญิงณัฐวรา เขื่อนแก้ว
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย : เด็กชายณภัทร ใจกลางดุก
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th