หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,071 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,313 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันวิชาสุขศึกษาเเละพลศึกษา
โดย : งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันวิชาสังคมศึกษา
โดย : งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์
โดย : งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งวิชาคณิตศาสตร์
โดย : งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันภาษาไทย
โดย : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์
โดย : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ aquapoic ชุดปลูกผักสวนครัวยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม
โดย : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์
โดย : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
โดย : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ได้รับรางวัล เหรีญญทอง
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 67 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1
โดย : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 67
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
ในหลวง ร.9
โดย : เด็กหญิงบุญยาพร ชุมภูนุช
ร.ร.อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)    จ.ชุมพร
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 และระดับ ม.4-ม.6
โดย :
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
โดย :
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดนครพม
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนูน้อยเรือไฟ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี สภากาชาดจังหวัดนครพนม
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กิจกรรม OPEN HOUSE
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันร้องเพลงสากล
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/128 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th