หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,046 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,807 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,887 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,088 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,309 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,796 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,575 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,314 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,756 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,365 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,392 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,657 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,314 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,005 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เด็กไทยยุค ๔.๐ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพร
โดย : รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขามแสบง    จ.มหาสารคาม
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อังคะฮาด
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงเอนิสตา จันทะพล
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับประะถมศึกษา
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงอาทิตยา ไชยทิพย์
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงปิยะวรรณ ไกรสิทธ์
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองสว่าง
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงณัชชา ศรีวิเศษ
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
story telling
โดย : เด็กหญิงธนภรณ์ แสงชาวนา
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
โดย : เด็กชายพีรพัฒน์ กลับส่ง
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
โดย : เด็กชายอาคม สมนิล
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี

โดย : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นบ้าน
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
รับใบประกาศเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562
โดย : เด็กหญิงนินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
แข่งขันวิชาการโรงเรียนวัดเขมาโพธิตาราม
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการภาษาไทย
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th