หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,807,290 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,357 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,279,294 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,652 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,576 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,340 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,723 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,702 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,592 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,610 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,893 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,663 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,047 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,101 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,364 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 3 นครศรีธรรมราช
โดย : เด็กหญิงณัฐวดี รุ่งสกุล (น้องชมพู่)
ร.ร.บ้านขอนหาด    จ.นครศรีธรรมราช
การประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย : นักเรียนวงโยธวาทิต
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถาม ระดับประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดย : เด็กหญิงปาลิตา ประเสริฐสันติสุขและเด็กหญิงทิพรัตน์ ทิพมา
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
ผลการประกวด/แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การแข่งประกวดเต้นหางเครื่องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
วาดภาพ
โดย : วาดภาพประกวดศูนย์ศิลปะ อบจ.นนทบุรี
ร.ร.วัดสิงห์ทอง    จ.นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริม อย.น้อย
โดย : นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.อบจ. เมืองภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
ได้รับรางวัลเกียรติยศ การศึกษาชากังราว
โดย : นางสาวกานติมา โยธา
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
ได้รับรางวัลเกียรติยศ การศึกษาชากังราว
โดย : นางสาวศิริภา เปลี่ยนศรี
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
ผลงานโปรแกรม paint
โดย : นางสาวมยุรี กาวิเศษ
ร.ร.บ้านละอุ่นใต้    จ.ระนอง
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นายพรนรินทร์ จันทร์แจ้ง ม.6/2 เลขที่ 12
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ1 (โครงงานสุขพละ) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561
โดย : เด็กชายนนทชัย สร้อยสุวรรณ์, เด็กหญิจารุภา พรพิพัฒน์, เด็กชายวิศววิท หมู่ทอง
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 (วาดภาพระบายสี ปฐมวัย) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561
โดย : เด็กหญิงฉัตรบัลลังก์ แก้วตา, เด็กหญิงฌานิศา ถมยา
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (กล่าวสุนทรพจน์)การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561
โดย : เด็กหญิงกชพรรณ ทารกเงิน
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th