หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,741 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,586 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,780 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,572 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,874 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวทรรศน รักษาศิลป์
ร.ร.บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สงขลา
เหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวจิราภรณ์ เหมือนพะวงศ์
ร.ร.บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สงขลา
การตัดต่อภาพและเสียง วิชา คอมพิวเตอร์
โดย : ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2559
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
1. ผลงานดีเด่นนักเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ที่ สพป.อด.2
โดย :
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.อุดรธานี
2. ผลงานดีเด่นนักเรียนจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Remember me ระดับมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงอัญชิฐา ทองทา ชั้น ม.1
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Online Battle
โดย : เด็กหญิงปิยะมาศ โพธิ์ศรี ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
โดย : เด็กชายกรธวัช พรหมเกตุจันทร์ ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
โดย : เด็กชายอภิสิทธิ์ พูลเผ่า ชั้น ม.3
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Remember me ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงนภัรสร มงคลศาสตร์ ชั้น ป.4
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Write me ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายนาวี มุ่งมาตร์ ชั้น ป.5
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Write me ระดับมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงจิรวัฒน์ แซ่ฉั่น ชั้น ม.2
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี
โครงงานคณิต
โดย : น.ส.นภัสร
ร.ร.บ้านหนองกุลา    จ.พิษณุโลก
เหรียญทอง วาดภาพ
โดย : ด.ญ.วรรณภากร จันทะคุณ
ร.ร.บ้านหนองกุลา    จ.พิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศตะกร้อทีมเดี่ยวชาย
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายเผด็จศักดิ์ หวังพรม
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
โดย : นายกฤตนัย สมุดรีรำ
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ต้นคริสต์มาสจากวัสดุเหลือใช้
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/111 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th