หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหลาม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลิพอน
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนศรีนคร
สพป.สุโขทัย เขต 2
นายณัฐภัทร ม่วงไตรรัตน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวณัฐพร จันทะวัง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านโคกกลาง    จ.อุดรธานี
นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายสายชล เหมากระโทก
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,380,845 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,415,248 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,478,499 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,351,390 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,975,171 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,970,809 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,670 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,691,311 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,586,845 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,502,423 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,439,244 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,975,109 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,727,184 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,530,853 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
โดย :
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ Mini marathon 10.5km รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย
โดย : นายสิมิลัน วิริยะ
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกวด TOP Model Thailand 2020
โดย : ด.ญ.ไปรยา มีถม (ม.3/3)
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันภาษาไทย
โดย :
ร.ร.วัดแม่กะ    จ.เชียงใหม่
FMSCT Thailand Road Racing 2020 R.1 ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดย : เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันวงสตริง
โดย : กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรม
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันฟุตบอลรายการ MINI7-A- SIDE TOURNAMENT 2020 รุ่นอายุ 8 ปี ณ.สนามฟุตบอลแพลนเนต วันที่ 19 ก.ค. 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3
โดย : การแข่งขันฟุตบอลรายการ MINI7-A- SIDE TOURNAMENT 2020 รุ่นอายุ 8 ปี ณ.สนามฟุตบอลแพลนเนต วันที่ 19 ก.
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันคิดเลขเร็ว BRAIN BALANCING ชิงแชมป์ภาคตะวันออกการแข่งขันคิดเลขเร็ว
โดย : การแข่งขันคิดเลขเร็ว BRAIN BALANCING ชิงแชมป์ภาคตะวันออก
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันเรียงความเชิงสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โดย : ด.ช.อิสระ แก่นศรียา
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
โดย : ด.ญ.โสมส่อง ชลหาญ
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
เว็บบล็อคนักเรียน
โดย : ม.3 ม.4 ม.6
ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม    จ.ตราด
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
โดย : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันฟุตบอลเมืองพัทยา ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : การแข่งขันฟุตบอลเมืองพัทยา
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน แพนเน็ต คัพ ได้รับรางวันรองชนะอันดับที่ 3
โดย : การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับประถม รางวัลเหรียญทอง
โดย : ด.ช.กวียวุทธ พลเดช
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับประถม รางวัลเหรียญทอง
โดย : ด.ช.ธีรภัทร คำแพ่ง
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
เดี่ยวระนาดทุ้ม มัธยมตอนต้น รางวัลเหรียญทอง
โดย : น.ส.พัณณิตา ทองบ่อ
ร.ร.พัทธยาอรุโณทัย    จ.ชลบุรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงญาดา ฉัตรกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายปุญญพัฒน์ หรคุณ และเด็กชายอติวิชญ์ อเนกะมัย
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/201 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th