หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,815 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,259 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,688 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,577 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,197 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,656 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,035 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,420 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,210 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,027 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,456 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,493 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,522 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,204 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย : เด็กชายณัฏฐนันท์ ใจกลางดุก
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นักเรียน ม.6/1 ลำดับที่3.กระโดดสูง
โดย : นางสาวจรัสพร เพ็ชรมณี
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.สหกรณ์พัฒนา    จ.ชุมพร
การชำต้นส้มจี๊ด
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.สหกรณ์พัฒนา    จ.ชุมพร
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.สหกรณ์พัฒนา    จ.ชุมพร
การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.ต้น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย : เด็กหญิงปัญญาพร นาคบาตร์
ร.ร.หว้ากอวิทยาลัย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.ต้น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย : เด็กหญิงณัฐกมล คงโต
ร.ร.หว้ากอวิทยาลัย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งืั้ 39 จังหวัดนครนายก
โดย : นายเกษมสันต์ แก้วกุล
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา SPORTS HERO ภาค ๔ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
โดย : นายปริวรรต มานพศิลป์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพยนตร์สั้นมนต์รักเสียงพิณ โครงการอบรมการการสร้างภาพยนต์สั้น ณ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
โดย : นายธนพล ฉายทอง,นางสาววรรณพร อุตตะมะ,นายเกรียง มูลวงค์,นางสาวอริสรา มีคำ,นางสาวพัชรินทร์ หงษ์อิน
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศภาพยนคร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม
โดย :
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงมุนินทร์ บุญล้อม
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖
โดย : เด็กหญิงวันวิสา ทิพยโกมล
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖
โดย : เด็กหญิงศิราพร ภูเม็ด
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
โดย : 1. เด็กหญิงมนัญชยา วิชา 2. เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์ใหญ่
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
โดย : 1. เด็กหญิงวรัมพร สมดี 2. เด็กหญิงศวิตา มาฟุ้ง
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงกฤติมา ปอสี
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงชนาภา ปัญญาน่าน
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
โดย : 1. เด็กหญิงวิรัลยา อ้วนเทิง 2. เด็กชายศักรินทร์ ใสแจ่ม
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/136 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th