หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,071 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,349 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,314 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ระนาดเอก)
โดย : เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ ป.6
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
โดย : 2.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ขันทะสีมา ม.3
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
โดย : 1.เด็กหญิงณัฐฐาพร คำลือ ม.3
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศ 100 คะแนน กิจกรรม การแข่งขันต่อ ศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด
โดย : 2.เด็กหญิงพรรัมภา สุขหมื่น ม.1
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศ 100 คะแนน กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)
โดย : 1.เด็กชายชัชฤทธิ์ สิงสาร ม.1
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศ 100 คะแนน กิจกรรม การแข่งขันต่อ ศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)
โดย : 2.เด็กชายพลาธิป โลนันท์ ป.5/1
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศ 100 คะแนน กิจกรรม การแข่งขันต่อ ศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)
โดย : 1.เด็กชายนันทวัฒน์ สิงห์ดี ป.5/1
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟเเวร์ ม1-ม2
โดย : ทีมนักเรียนโรงเรียนบางบัว
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ
โดย :
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับภาค
โดย :
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันระพี
โดย :
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กชายภูริณัฐ วิไลลักษณ์ ป.6/2
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
นำเสนอโครงการสะเต็ม
โดย :
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
นำเสนอโครงการสะเต็ม
โดย :
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ประกวดร้องเพลงสากล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดย : เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(MEP)
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560
โดย : โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตัวแทนจังหวัดนครพนม
โดย : โรงเรียนค้อวิทยาคม
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม

โดย : านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"(ซอด้วง)
โดย : เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย ชั้น ป.4
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/128 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th