หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,188 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,112 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,946 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,068 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,983 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,916 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,647 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,788 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,917 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,861 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,577 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,774 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,173 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ลำดับที่ ๕ กิจกรรม Tag out
โดย : เด็กหญิงบุญญาภา หมื่นมะโน
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 100 เมตร และ 50 เมตร
โดย : ด.ญ.จารุกร ตติยมงคลชัย
ร.ร.วัดศรีบุญเรือง    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 100 เมตร และ 50 เมตร
โดย : ด.ช.ชยุตรา มหาโคตร
ร.ร.วัดศรีบุญเรือง    จ.กรุงเทพมหานคร
จัดสวนถาดแบบชื้น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทน รร เอกชน จ.ตรัง เขต 1 ไปแข่ง รร เอกชน ระดับภาค ที่ จ.ภูเก็ต
โดย : นายวาริด ยอมใหญ่
ร.ร.ดารุ้ลฟัจญ์    จ.ตรัง
จัดสวนถาดแบบชื้น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทน รร เอกชน จ.ตรัง เขต 1 ไปแข่ง รร เอกชน ระดับภาค ที่ จ.ภูเก็ต
โดย : นายมีซาล ชุมฤทธิ์
ร.ร.ดารุ้ลฟัจญ์    จ.ตรัง
จัดสวนถาดแบบชื้น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทน รร เอกชน จ.ตรัง เขต 1 ไปแข่ง รร เอกชน ระดับภาค ที่ จ.ภูเก็ต
โดย : เด็กชายนิธิกร สามะ
ร.ร.ดารุ้ลฟัจญ์    จ.ตรัง
รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามศีลธรรมในพระพุทธศาสนา
โดย : เด็กชายกิติพศ รักษา เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์จร เด็กชายธนวัฒน์ อาร์วาตา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กชายกัญจน์ คงวัดใหม่ เด็กชายนิติณัทธร์ พรหมเรือง ค
โดย : เด็กชายกัญจน์ คงวัดใหม่ เด็กชายนิติณัทธร์ พรหมเรือง
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โ
โดย : 1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โมราศิลป์
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย คุณค
โดย : 1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินตนา เจียรบุตร
โดย : เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กชายธีรสุวัฒน์ โพธิรัตน์ เด็กหญิงกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูช
โดย : เด็กชายธีรสุวัฒน์ โพธิรัตน์ เด็กหญิงกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด 5
โดย : 1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิดาภา ขาลธนวัฒน์
โดย : เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กชายภควัติ ผกาศรี 2. เด็กหญิงพิชญาณี คงสังข์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสาวยุภาพร
โดย : 1. เด็กชายภควัติ ผกาศรี 2. เด็กหญิงพิชญาณี คงสังข์
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป.1-ป.6 และ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กชายชนัชญ์กรณ์ สินฉิม คุณครูผู้ฝึ
โดย : เด็กชายชนัชญ์กรณ์ สินฉิม
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563
โดย : เด็กหญิงชนกกานต์  เซ่งผอม
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วมแข่งขัน ยูยิตสู ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรุ่่น fighting beginner อายุไม่เกิน 7 ปี น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการแข่งขันได้เหรียญทอง
โดย : ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า ป.1
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ IYRC Thailand Online 2020
โดย : ทีมราชาโรบอท
ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    จ.สมุทรปราการ
ประกวดกระทง ณ วัดห้วยมงคล
โดย :
ร.ร.บ้านทับใต้    จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/190 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th