หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,743 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,588 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,864 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,782 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,577 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงณฐินี ชมชนะ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงคณิงนิต เสียงหวาน
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปิยภัทร จันทร์แปลง
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปุณยวีร์ เกษคำ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
มหกรรมกีฬาไทย
โดย : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย    จ.นนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
โดย : เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ระดับภาคเหนือ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.ต้น ระดับภาคเหนือ
โดย : เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
โดย : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ To be number ONE IDAL ชาย
โดย :
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ระบำมาตรฐาน
โดย : รางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
โดย :
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : นางสาวแจ่มจันทร์ แสนตุ้ย
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
ร.ร.เขื่อนภูมิพล    จ.ตาก
ฝึกสมาธิกับOrigami
โดย : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
ถุงหอมสมุนไพร
โดย : ชมรม To Be Number One
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
เหรียญทองแดงเอแม็ทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กชายปรัชญา สิงห์กล่อมและเด็กชายวีรกิตต์ เพชรพราว
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
พอลิเมอร์...
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย : เด็กหญิงณัฐวรา เขื่อนแก้ว
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/111 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th