หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,878 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,808 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,804 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,581 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,749 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,061 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,812 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,476 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,501 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,250 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,786 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,720 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,278 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงกัญรัตน์ ขันธวิชัย
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
โดย : นายหมาดอามีน หมาดดาเร๊ะ
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
โดย : นายฟุร์กอน การี
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
โดย : นายธนกฤต ใจสมุทร์
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
โดย : นายยศวัตร กิจจารักษ์
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
โดย : นายฟุร์กอน การี
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
ชนะเลิศคัดลายมือ
โดย : เด็กหญิงวริษฐา ปรีชาวิทย์ ป.6
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
ชนะเลิศเขียนตามคำบอก
โดย : เด็กหญิงจิรธิดา หอมหวล ป.5
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
ชนะเลิศอ่านเอาเรื่อง
โดย : เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ครุฑ ป.5
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
Future Tense
โดย : Future Tense
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศเขียนเรียงความ
โดย : เด็กหญิงอิสราภรณ์ เนินทราย ป.5
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
แกะสลักแตงโม
โดย : นักเรัยนชั้น ม.2
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ไอติม
โดย : นักเรัยนชั้น ม.2
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายตฤษนันท์ ฐิตินันทน์สกุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายณัฐดนัย เกียรติอรุณ
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงณหทัย ทองนาค
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายรพี แสนตรี
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายปิติภัทร บุญชิต
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงมนภัทร นวลจันทร์
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงนฤมล โพธิ์แจ่ม
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/119 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th