หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,503 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,180 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,572 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายนนทพัฒน์ สายเครื่อง เด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา และเด็กหญิงญาณิสา ธรรมานุพัฒน์
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอเรื่องตามแนว PIZA ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายกฤตธรรศ แก้วยองผาง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ป.6
โดย : นักเรียนชั้น ป.1-6
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6
โดย :
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญเงินการแข่ขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - ป.3
โดย : ลูกเสือสำรอง ( ดาวดวงที่ 3 ) ชั้น ป.3
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงจิตราธัญญ์ คำเตจา
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงธิตาพร เจริญไธสงค์ เด็กหญิงสุภัสสรา เข็มลาด และเด็กหญิงปรวีร์ ทะไชย
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
เกียรติบัตรตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โดย : เด็กหญิงณัฐสุดา ดีเพ็ชร
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพระดับชั้น ม.๑-๓ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.๑ เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมในระดับภูมิภาค
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการแข่งขันสร้างภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษำร์ธานี เขต 3
โดย : เด็กชายเก่งการ จูดเมือง
ร.ร.บ้านคลองโหยน    จ.สุราษฎร์ธานี

โดย : ผลงานนักเรียน ปี 2556-2559
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
โดย : ประกวดร้องเพลงคุณธรรม
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6
โดย : นายจตุรงค์ กิ่งสำโรง , นายทิวา ทับทิม , นายทิวากร ภูมิ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3
โดย : เด็กหญิงชนิภรณ์ นามวงษ์
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3
โดย : เด็กหญิงจันทิมา ตอนสันเทียะ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th