หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านมะนอวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวระวีวรรณ จันทนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นายอนุรักษ์ อุปทุม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวชมภู คะหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)    จ.บุรีรัมย์
นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาววราภรณ์ ทวีสุข
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,321,034 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,117,029 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,990,927 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,985,983 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,062,432 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,588,848 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,531,075 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,492,748 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,473,190 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,317,924 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,874,330 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,789,353 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,746,688 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,581,038 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดีเด่น
โดย : นางวรรณรัตน์ เครือแวงมน
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดย : นางสาวพิมพ์วรีย์ คำรัศมี
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นางสาววาสนา สุภาษี
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
โดย : นางยุพวรรณ สุ่มมาตย์
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ดีเด่น
โดย : นายทวีชัย ประสีระตา
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม
โดย : นายสุริยา เล็กน้อย
ร.ร.วัดสามง่าม    จ.กรุงเทพมหานคร
4 กิจกรรมในห้องเรียนทำง่ายๆ ทำให้เด็กๆสนุกสนาน
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | การถาม - ตอบ เกี่ยวกับสภาพอากาศ
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | คำศัพท์เครื่องแต่งกายในสภาพอากาศต่างๆ
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | การถาม - ตอบเกี่ยวกับการแต่งกาย
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | คำศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
[Sandy] เรียนภาษาอังกฤษกับ T.Sandy | การคุยโทรศัพท์
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
5 กิจกรรมสร้างสมาธิให้นักเรียนและยังสนุกกับการเรียน
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
สัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ในกระเป๋า ไปดูกัน!!!
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
สอนคำศัพท์วันลอยกระทงและทำกระทงด้วยขนมปัง
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดเรียนวันแรก เด็กๆมาโรงเรียนไม่ได้ เลยต้องพาทัวร์โรงเรียน
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทำในห้องเรียน ทำการ์ดบอกรักด้วยหัวใจ
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
เกมคำศัพท์ โดยใช้กระดาษแค่แผ่นเดียว สนุกและได้ความรู้มาก
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
เกมคำศัพท์จากบัตรคำศัพท์ทำเอง ออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนง่ายๆ
โดย : นายชนานันท์ แก่นสาร
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/531 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th