หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,168 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,762 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,138 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,248 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,384 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,336 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,542 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,391 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,451 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,665 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,370 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,419 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,979 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,457 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน
โดย : นายชัยยุทธ ฟักมงคล
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ง23101 วิชาการงานอาชีพ ม.3/7
โดย : นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ส30225 วิชาโลกศึกษา ม.5/3,5/4
โดย : นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ว30224 เคมีเพิ่มเติม4 ม.6
โดย : นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
วิชาภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
โดย : นางสาวปาลณี หวั่นเส้ง
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ส23101 วิชาสังคมศึกษา 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ศ21104 นาฏศิลป์1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ม.6
โดย : นางสาวปภัชญา จันธรรมรงค์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
The Development of a Quality Management Model Based on the Dhosakit Mind Volunteer that Promotes to Public Mind of Satri Chaiyaphum 2 School Students
โดย : นายสงวน มาตกำจร
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพตามแนวคิด ทศกิจ จิตอาสา ที่ส่งเสริม จิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นายสงวน มาตกำจร
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
ข้อสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่อง คนดีของชุมชน
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัล IQA AWARD 2563
โดย : นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ เหรัยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูดีในดวงใจ
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : นายทนงศักดิ์ สูงขาว
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th