หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสมปราชญ์ ภูสมศรี
ตำหแน่ง : ครูอ้ตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวณัฐกานต์ พละชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นายประจวบ แถลงธรรม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเขียน วสุวัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาววัชรี ฉุยฉาย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
นางสาวมัทนา หนูแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,979,070 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,875,550 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,427,895 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,326 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,762,020 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,390,554 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,162,934 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,065,996 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,027,948 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,027,538 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,879,411 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,604 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,760,071 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,658,515 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
โดย : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รับการแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2557 ผลงานเรื่อง
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลคุคุสภา ครูดีในดวงใจ รางวัลชมเชย ครุผู้สอนปฐมวัยระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2555
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลครูต้นแบบปฐมวัย รุุ่นที่ 2 ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2554
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2555
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน ( Best Practice) ด้านปฐมวัย เรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ DLP ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ( symposium ) ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายณชย ไทยทองหลาง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายสมศักดิ์ แสงคำราง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางเปรมฤดี ทาหาวงษ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวภัทรานิษฐ์ พลประสิทธิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวชุติมา คำลัยวงค์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายสุรเชษฐ์ หวังมั่น
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายธนพล ศิริภักดิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th