หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านดอนสง่า
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นายสุบรรณ์ ศรีระบาย
ตำหแน่ง : ช่างปูน ระดับ ช4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส4/หน.
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นาวสาววีรดา วงค์มุสิก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
นางสาวอวยพร ภัททิยากูล
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นางกัลยา พลายชุม
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,451,986 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,470,045 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,216,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,849,924 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,771,833 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,683,317 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,257,293 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,125,051 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,124,859 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,806,969 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,544,420 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,240,067 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,182,166 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,175,658 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
e-book เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายดำรงเกียรติ วันทา
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
e-book คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายดำรงเกียรติ วันทา
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2556
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชมเชย สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลที่ 3 สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสตูล
โดย : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ชุดการเรียนรู้
โดย : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
วิจัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีเด่นของสพฐ. (2558)
โดย : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
SARปี 61
โดย : นายสุบรรณ แสงกล้า
ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค รายวิชาหลักภาษาไทย ท 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสายไหม จิตรหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ในรายการกีฬาจังหวัด
โดย : นายธนสาร นิลระตะ
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ผู้ฝึกสอนวิ่ง 600 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
โดย : นายวินัย ยิ่งยง
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ผู้ฝึกสอนวิ่ง ผลัดผสม รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย : นายวินัย ยิ่งยง
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดย : นายสุบรรณ แสงกล้า
ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รางวัลใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน เนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม 2557
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รางวัลครูสอนดี เนื่องในโอกาสวันครูอำเภอทุ่งหว้า ปี 2556
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รางวัลครูเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันครูปี 2556
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
รางวัลครูดีเด่น ภายใต้โครงการตามรอยเท้าพ่อ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ของ สพม.16 เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2555
โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/327 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th