หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,911 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,191 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,506 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,361,876 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,900 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,450 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,915 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,292 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,329 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,602 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,287 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,498 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาววิไลวรรณ สูญราช
ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
โดย : นายชยุต ข่าขันมะลี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ 2557 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
โดย : นายชยุต ข่าขันมะลี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
โดย : นางเริงฤดี กมลคร
ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดย : นางเริงฤดี กมลคร
ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
โดย : นางกนกพร มุงเมือง
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C - License
โดย : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B - License
โดย : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ A - License
โดย : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
2562 ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
โดย : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
2561 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม
โดย : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
2559 บทความวิจัยเผยแพร่ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่่านและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้เสริมด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
อบรมโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคี "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    จ.เพชรบูรณ์
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง โรงเรียนนาเกลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร

โดย : นางภัททิรา จวบความสุข
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (ง20257)
โดย : นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔    จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้รับเหรียญเชิดชูเกีรติ รักษาดินแดน
โดย : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2560 รองชนะเลิศอันดับ 1
โดย : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/287 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th