หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดมุขธารา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
สพป.ตรัง เขต 2
นางสาวณัฏฐณิชา เพ็งยิ้ม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด้กพิการเรียมรวม
กลุ่ม : บุคคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : บุคคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นายอาทิตย์ ยินยอม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นางสาวนันทนา เริงพานิช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นายทะนงศักดิ์ แก้วเขียว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นายกำพล แสนฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,450,166 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,577,567 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,626,158 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,374,643 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,011,794 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,989,349 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,787,317 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,775,751 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,678,978 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,566,012 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,540,723 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,045,092 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,825,056 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,602,643 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,575,192 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วุฒิบัตร Integrated Reading and Writing on February 27th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม(2) 中学汉语课堂活动设计(2)on February 28th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร Methodology and Activities for Thai High School on February 20th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย : นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รายวิชา โครงงานประยุกต์ รหัสวิชา ว30283 ระดับชั้น ม.6
โดย : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ยอดเยี่ยม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
โดย : นายศุภชัย ทองดอนดู่
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ชนะเลิศ​ อันดับ​ 1 ในการแข่งขัน​ตอบปัญหา​วิทยา​ศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​ด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราช​ดำริ​
โดย : นายปฐมรัฐ คูหา
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
ปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับโล่ ยกย่องจาก สพฐ. ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
โดย : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปล ( บาลี-อังกฤษ )
โดย : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/437 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th