หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,292 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,735 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,585 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,674 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,779 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,928 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,677 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,565 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,311 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,873 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อกิจการศาสานาอิสลาม
โดย : นายอับดุลเลาะ มะฆา
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
สื่อการเรียนรู้
โดย : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
แรงในธรรมชาติ 2
โดย : นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ร.ร.ดวงกมล    จ.ปทุมธานี
Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection
โดย : สิรินัดดา ร่วมพร
ร.ร.ดอนพุดวิทยา    จ.สระบุรี
แรงในธรรมชาติ
โดย : นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ร.ร.ดวงกมล    จ.ปทุมธานี
หนังสืออ่านเพิ่มเรื่อง เมืองกระบี่มรกตอันดามัน
โดย : นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง31102 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ม.6 หน่วยที่ 1
โดย : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
แบบทดสอบก่อนเรียน ม.1
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ชุดกิจกรรมภาษาไทย ม.6 เรื่องโวหารภาพพจน์ ชุดที่ 1 โวหารอุปมา
โดย : นางสาวศมลวรรณ รสหอม
ร.ร.วังหลังวิทยาคม    จ.สระแก้ว
หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
โดย : บุญโชติ นุ่มปาน
ร.ร.ชุมชนมาบอำมฤต    จ.ชุมพร
หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
โดย : บุญโชติ นุ่มปาน
ร.ร.ชุมชนมาบอำมฤต    จ.ชุมพร
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : บุญโชติ นุ่มปาน
ร.ร.ชุมชนมาบอำมฤต    จ.ชุมพร
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
โดย : นางสาวสุดารัตน์ สิงขรอาจ
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
โดย : นายศรณพลช สุขล้าน
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
โดย : ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
โดย : นายยุทธรงค์ แสนวัง
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
โดย : นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
โดย : นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/162 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th