หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดตะพงนอก
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนกลางวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาววาทิณี สุระพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาวจิรวดี จันทร์เส้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางตือเราะ หนิเร่
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาวจิตรลดา จุลนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,987,290 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,674,962 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,261,806 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,877,327 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,818,482 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,802,591 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,304,388 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,256,448 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,239,616 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,039,863 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,977,982 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,598,084 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,302,856 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,289,873 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผ่านโครงการ Thai Massive Open Online Course รายวิชาการสอนงาน Coaching
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Have proven to be a safe, confident explorer of the online world.
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Have proven to be awesome in Internet Strength.
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Have proven to be awesome in Internet Smartness.
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของโลก ในปัจจุบัน
โดย : นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
Have proven to be awesome in Internet Alertness.
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Have proven to be awesome in Internet Kindness.
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ Google Classroom รายวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โดย : นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
โดย : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.เวียงคำวิทยาคาร    จ.หนองคาย
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.เวียงคำวิทยาคาร    จ.หนองคาย
หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
โดย : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.เวียงคำวิทยาคาร    จ.หนองคาย
หลักสูตร Digital literacy
โดย : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.เวียงคำวิทยาคาร    จ.หนองคาย
หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โดย : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.เวียงคำวิทยาคาร    จ.หนองคาย
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
โดย : ชัยยา บุญโต
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ผ่านการวัดและประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ 1/351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th