หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาวฮาซามี สาแม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวศิริวรรณ โคกิฬา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิมพ์ชนก กาศลังกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,847,652 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 7,018,801 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,403,195 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,112,215 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,499,151 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,464,721 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,272,042 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,163,405 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,149,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,061,400 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,964,953 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,698,558 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,357,014 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,343,043 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,969,452 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์"ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร์เกษม"
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
โครงงานคุณธรรม
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพิ่มเติม5
โดย : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพิ่มเติม5
โดย : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพิ่มเติม5
โดย : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพิ่มเติม5
โดย : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
เอกสารเผยแพร่
โดย : นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
นำเสนอบทความทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ประจำปี 2560
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2559
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี2558
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีพุทธศักราช 2557
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
ผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
อบรมครูแกนนำ Boot Camp รุ่นที่ 2
โดย : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
รูปถ่าย
โดย : นางกาญจนา จิตนุกูล
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
รููปถ่าย
โดย : นางกาญจนา จิตนุกูล
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
รูปถ่าย
โดย : นางกาญจนา จิตนุกูล
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
รูปถ่าย
โดย : นางกาญจนา จิตนุกูล
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
รูปถ่าย
โดย : นางกาญจนา จิตนุกูล
ร.ร.บ้านเคลียง    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/515 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th