หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,532 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,808,005 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,686 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,143 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,936 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,231 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,735 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,753 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,523 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,896 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,769 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,855 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,819 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,360 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,077 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ร.ร.บ้านใหญ่พิทยาคม    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดตรัง
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสร้างสรรค์เกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดตรัง
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองเกียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประชุม สัมนนา เรื่องการบริหารบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารการเงินและพัสดุในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาระภาษาไทย
โดย : นายเกษม โต๊ะนาย
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย : นางภัททิรา คงหมุน
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลพระราชทาน เป็นผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
โดย : นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
ร.ร.ไม้แก่นประชาอุทิศ    จ.สงขลา
หนังสือรู้จักเพาะพันธุ์ปัญญา
โดย : นางทิพยา ณ พัทลุง
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต
โดย : นางทิพยา ณ พัทลุง
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
ศิลปหัตกรรมนักเรียน
โดย : นายทรรศน์ ปฏิพัทธ์
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ    จ.กาญจนบุรี
Password ระบบCCT
โดย : นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเย่ี่ยม
โดย : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ร.ร.บ้านลานเอื้อง    จ.สุโขทัย
รางวัลครูขวัญศิษย์มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
โดย : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ร.ร.บ้านลานเอื้อง    จ.สุโขทัย
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R
โดย : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางศรสิน จอมพรรษา
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทการแข่งขันซูโดกุ ป.1 - 6
โดย : นายอนุวัฒน์ โลหะการก
ร.ร.บ้านวังตะเคียน    จ.กำแพงเพชร
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทกประติมากรรม ป.1-3
โดย : นางสาวพัชรี อิ่มเนย
ร.ร.บ้านวังตะเคียน    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th