หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,582 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,377,998 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,792 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,056 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,726 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,957 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,803 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,828 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,303 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,843 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,112 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,864 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,385 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,190 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,787 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดย : นางน้ำค้าง พุทธา
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย : นายเวชชัยยันต์ วิลานันท์
ร.ร.บ้านคำก้อม    จ.อุบลราชธานี
ฺBestPractice
โดย : นายสุทัศน์ เสียงเลิศ
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระดับประเทศ
โดย : นางสาวรัญญษร นามตาแดง
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
บทสรุปผู้บริหาร
โดย : นายสุทัศน์ เสียงเลิศ
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ร.ร.วัดหนองตางู    จ.นครสวรรค์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ร.ร.ตลาดบางคูลัด    จ.นนทบุรี
วิทยากรอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
ผ่านการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
Grammar Instruction Workshop
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
The English Training course for CEFR framework A1and A2(Basic User) 30 Hours August-September 2015
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ฯ
โดย : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม ปี 2560
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรเข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
โดย : นายสรายุทธ์ ใจมั่น
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
โดย : นายสรายุทธ์ ใจมั่น
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
โดย : นายสรายุทธ์ ใจมั่น
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th