หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,970 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,823 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,884 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,665 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,071 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,899 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,824 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,480 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,508 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,261 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,726 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,290 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสัมการ .ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางเพ็ญแข ฟักคง
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกหัดทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
โดย : นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
ภาษาไทยการเขียนคำคล้องจอง .ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2555 .
โดย : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
เรื่องบรรยากาศ .ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 .
โดย : นางปรียาวดี บัวแก้ว
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2551
โดย : นางพัชรี สุวรรณ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความนิทานเป็นสื่อ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางสาวไสว ครุธบึงพร้าว
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาชุดสื่อประสมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ . ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2554
โดย : นางสาวแสงจันทร์ เรณุมาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
เรียนรู้ท้องถิ่นแผ่นดินพิษณุโลก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2545
โดย : นางนงคราญ เบ็ญจวรรณ์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การอ่านโน้ตเพลงไทย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางสุภาพร สุริยะลังกา
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สู่โครงงาน ระดับชั้น 5 ปีการศึกษา 2550
โดย : นางทัตนา พุทธรักษ์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
สื่อประสม ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่าย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสมจิต ช่อลำดวน
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2552 .
โดย : นางเฉลย คุณประทุม
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะทางภาษา ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2547
โดย : นางทองคำ นิ่มสุวรรณ์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางพัชรี อนุมัติ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกพัฒนาการภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ปีการศึกษา 2547
โดย : นางพงษ์ลดา สุภาวะ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Phitsanulok Attractions ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางลักขณา สุใจ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/214 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th