หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาววโรทัย ภูอาษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางกาญจนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางอุดม กำมนาฏ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,210 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,792 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,614 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,347 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,869 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,649 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,055,977 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,275 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,542 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,747,958 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,085 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,538 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,832 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,226 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานระดับนานาชาติ
โดย : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น comic trip ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นcomic strip ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดย : นางพนิดา ธงจันทร์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ผู้ฝึกสอน ดนตรีไทยงานศิลปหัตถกรรม69
โดย : นายบุญมาก ปะตังถาโต
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
ห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) สู่การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ไม่ย้อนกลับ
โดย : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ร.ร.ศรีณรงค์พิทยาลัย    จ.สุรินทร์
โรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน CONNECT S.N.L.
โดย : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ร.ร.ศรีณรงค์พิทยาลัย    จ.สุรินทร์
วิจัยในชั้นเรียน เรือง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ร.ร.ศรีณรงค์พิทยาลัย    จ.สุรินทร์

โดย : นางสาวกรรณิการ์ กาวิลัย
ร.ร.บ้านน้ำอ่าง    จ.อุตรดิตถ์
ข้อสอบค1.1
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบเรื่องทศนิยม
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการพัฒนามโนทัศน์ทางฟิสิกส์และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 8 ด้าน ตามทัศนะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางพรนภา ยืนยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดในการลักทรัพย์ และหาวิธีแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th