หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,061 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,615 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,119 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,358 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,298 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,498 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,299 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,364 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,582 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,232 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,351 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,860 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,400 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผ่านการทดสอบความรู้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญด้วยระบบออนไลน์ วิชาผู้ประกอบอาหารในค่าย โดยโรงเรียนบ้านหลวงครูวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Base Learning) โดยโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
has complete an online English Test for Pre - Intermediate Level with a passing score of 100% by Banwangyao school, Suphanburi primary Educational Service Area Office 3
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Has successfully complete an electronic learning course on "Present Simple Tense" with a passing score of 85% as agrees in the statutes of the Bannongklangdon School, Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 5
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
Has complied requirement for completion of "Part of Speech" with score 100% certified by Bansakorn School Satun Primary Educational Service Area Office
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการสดสอบความรู้วิชาพิเศษลูกเสือสำรองผ่านระบบออนไลน์ วิชานักอ่านหนังสือ โดยโรงเรียนหลวงครูวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แบบออนไลน์ เรื่องการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการจัดทำสื่อการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Has complied requirement for completion of "Basic English Conversation in Daily Life" certified by Roi Ed Primary Educational Service Area Office 3
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Google App for Education เพื่อการพัฒการเรียนการสอนออนไลน์ โดย สพม. เขต 9
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
has pass the online course "Basic English for Communication" of the Secondary Educational Service Area Office 30 with a passing score of 90%
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการวัดและประเมินผลทางออนไลน์ เรื่องสิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป. นราธิวาส เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการประเมินผล เรื่องบทสนทนาและการตีความหมาย โดยสมาคม The Power of The Storytelling
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง English with COVID-19 โดยโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ภาษาอังกฤในชีวิตประจำวัน English in Daily Life ด้วยคะแนนผ่าน 100% จากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ English Communication Skills For Classroom Teacher ด้วยคะแนนผ่าน 85 % โดยโรงเรียนบ้านตาขุน
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th