หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,105 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,895 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,143 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,745 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,533 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,671 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,903 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,907 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,205 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,653 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รับเกียรติบัตร
โดย : นางสาวศรีโสภา ไกรวัลย์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางปุณิกา ขันทวิชัย
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางชลอ อยู่เย็น
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นายเอกพันธ์ พรมศร
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางวัลลา เจริญกัลป์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมกานเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นม.4
โดย : นางพนิดา เจริญสุข
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ครูดีสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายภาณุพงษ์ แก้วบุญเรือง
ร.ร.กลางดงปุณณวิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูดีเด่นประจำปี 2555
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
เอกสารค้นคว้าเรื่อง เรียนภาษาล้านนาด้วยตนเอง
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นม.1
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
รายงานนวตกรรม plc
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ผลงานวิชาการ ครูพิชชา อัมระปาล
โดย : นางพิชชา อัมระปาล
ร.ร.วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4
โดย : นางสาวธิศาคร พูนคำ
ร.ร.บ้านแม่ปะใต้    จ.ตาก
ชุดการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เซตและวิธีการเขียนเซต
โดย : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th