หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,540 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,181 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,876 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,573 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวอนันตญา คำลือ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวจุฑารัตน์ มุงคำภา
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
รางวัลหรือผลงานที่สถานศึกษษได้รับ
โดย : นางสาวแก้วมณี เมมาลี
ร.ร.บ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ)    จ.อุดรธานี
ผลงานที่เกิดกับตนเอง
โดย : นางสาวแก้วมณี เมมาลี
ร.ร.บ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ)    จ.อุดรธานี
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
โดย : นางสาวแก้วมณี เมมาลี
ร.ร.บ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ)    จ.อุดรธานี
การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะกรรมการ
โดย : นางสาวแก้วมณี เมมาลี
ร.ร.บ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ)    จ.อุดรธานี
กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางรจนา คำแก้ว
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางพรเพ็ญ กลิ่นผกา
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาววนิดา บุญคล้าย
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาววนิดา บุญคล้าย
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายสุรศรี พุ่มบัว
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายสุรศรี พุ่มบัว
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายสุรศรี พุ่มบัว
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์1 ว21101 เรื่อง สารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายพิเดช ระภักดี
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครูและบูรพาจารย์ ในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
รับรางวัล ครูดีศรีวิเชียรบุรี ประจำปี 2560
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
การอบรมหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microtik RouterOS สำหรับบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th