หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,268 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,162 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,197 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,281 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,149 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,740 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,899 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,336 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,604 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,239 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,620 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,493 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกสอน ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดย : นายสุพจน์ ยอดจันทร์
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
โดย : นายไกรวิชญ์ ริจนา
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
โดย : นายไกรวิชญ์ ริจนา
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Award) ระดับภาคเหนือ
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2558
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2556-2558
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างภาพด้วยฉีกตัดปะกระดาษ ปีการศึกษา2556-2559
โดย : นางสาวสุจิตา รัดพัด
ร.ร.บ้านสมอทอง    จ.อุทัยธานี
ปี 2559 ครูผู้ได้รับคัดสรรผลงานวิจัยประจำปี2559 “ระดับประเทศ” จากคุรุสภา รางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2559 ครูผู้ได้รับคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2559 “ระดับภูมิภาค”จากคุรุสภาได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดีและได้ลงตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2557 ครูดีไม่มีอบายมุข จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ปี 2557
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2556 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 ระดับภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555 ครูผู้ผ่านการทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 1/2555 จากสำนักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2554 ครูวิทยาศาสตร์ระดับกลาง จากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2551 ครูผู้ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปฏิบัติการวิจัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธิ์
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2544 ผ่านการฝึกงานจากกองการวัดกัมมันตภาพรังสี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
เรียนรู้ICTกับครูกฤษฎา
โดย : นายกฤษฎา นุชมี
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
โดย : นางสาวนุจรี ประพรง
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/171 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th