หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,014 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,086 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,894 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,134 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,681 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,503 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,996 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,725 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเคลื่อนที่และแรง เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสายพิณ สวนใจ
ร.ร.แม่แจ่ม    จ.เชียงใหม่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา การเคลื่อนที่และแรง เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสายพิณ สวนใจ
ร.ร.แม่แจ่ม    จ.เชียงใหม่
แบบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2560
โดย : นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
โดย : นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ร.ร.วัดปากพระ    จ.สุโขทัย

โดย : นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์    จ.กาฬสินธุ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สังคมของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และโคลงรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวสุฌาณ์นธี ไชยเหมวงศ์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
โดย : นางแสงมณี อยู่พุก
ร.ร.ทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)    จ.มุกดาหาร
หนึ่งแสนครูดี ปี2556
โดย : นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี ปี2555
โดย : นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
โดย : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี ปี2555
โดย : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีในดวงใจ
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี ปี2556
โดย : นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางปาจรีย์ ชัยเพชร
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
ตัวอย่างแบบฝึกเสริมทักษะความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/262 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th