หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,597 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,002 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,064 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,810 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,830 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,308 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,849 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,239 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,391 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,197 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,792 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) หลักสูตร "เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
วิทยากรอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
เพลง : ฮักส่ำใด๋
โดย : นายวรวุฒิ วิหงส์
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
กำลังนำข้อมูลเข้า
โดย : นายอวยชัย เหล็มปาน
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
ชุดการสอนเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รางวัลการประกวดวิธ๊ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2558
โดย : นางพิรุณ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ปี2554
โดย : นางพิรุณ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี 2554
โดย : นางพิรุณ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ครูดีเขตพื้นที่ สาขา สังคมศึกษา สพท.อบ.1 ปี2548
โดย : นางพิรุณ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้ปฏิบัติการสอน ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รับจากผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ปี2552
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ร.ร.วัดหนองตางู    จ.นครสวรรค์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
โดย : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ร.ร.วัดหนองตางู    จ.นครสวรรค์
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษแสนสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 เข้าร่วมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปี2555
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ปี2554
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เมื่อ 5 ธันวาคม 2559
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภา ปี2557
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th