หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,077 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,321 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,195 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,569 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โดย : นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2558
โดย : นางสาวปิยพร คลศิลป์
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
2D Animation
โดย : นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
2D Animation
โดย : คณิต ทิพย์โอสถ
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
Web Editor
โดย : ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
Web Editor
โดย : เจริญ แสนย่าง
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560
โดย : นายวิทยา จันทร์ศิริ
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
์Best Practice
โดย : นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
ร.ร.นางเอื้อยวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
-
โดย : นางสาวกาญจนา นิคมขำ
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
โดย : นางสาวราตรี มีชัย
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู ได้รับยกยองเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560
โดย : นางสาวบุญยืน กันจิตร
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลชมเชย ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยอดเยี่ยม (Best Practicer) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางสาวบุญยืน กันจิตร
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าร่วมการแข่ง ความท้าทายทางเทคโนโนยีสารสนเทศระดับ สากล ประจำปี 2558 ( 2015 Global IT Challenge for Youth with Disabilities ) ได้รางวัลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2558
โดย : นายวิทยา จันทร์ศิริ
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ โครงการผลิตฐานข้อมูลและการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับครูการศึกษาพิเศษ (ระยะที่ 1)
โดย : นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
โดย : นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
โดย : นางละออ นิลสีอ่อน
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
โดย : นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 100 คะแนน กิจกรรม การแข่งขันต่อ ศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) 2 รายการ
โดย : นางสาวพิชยา กรมทนา
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
โดย : นายโกเมนทร์ ภัทรสิทธิกุลชัย
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
โดย : นางจิตติมา ตัญญะเกตุ
ร.ร.ซินจง    จ.น่าน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th