หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
อัจฉรา อินทร์แดน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
ศิริรัตน์ ลอยขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : งานแนะแนวการศึกษา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.4
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,611,178 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,598,649 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,120,191 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,665,911 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,602,322 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,500,916 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,201,268 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,982,809 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,834,942 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,765,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,687,632 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,681,861 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,638,661 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,570,083 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,567,689 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มส่ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี    จ.นครศรีธรรมราช
ครูแกนนำ โครงการเยาวชน..รักษ์พงไพร
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : ธีรวรรณ สิงโคตร
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI
โดย : คอลีเยาะ ยูโซะ
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
แผนการสอน
โดย : นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวพรสวรรค์ ศรีเหรา
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวอัจฉรา เมฆหมอก
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวนวลปรางค์ ศรีงาม
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวปิมปภา ชมโชค
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวประภาพร ปิดพยันต์
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวณัฐนันท์ คงษร
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวมัลลิกา สายหยุด
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอน
โดย : นางสาวณิชาภา ม่วงศรีสุข
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการสอนหน้าเดียว สอดแทรกโรงเรียนคุณธรรม
โดย : นายพิสิทธิ์ แจ่มศรี
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ข้อมูลน่ารู้
โดย : นางสาวณิชาภา ม่วงศรีสุข
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
ตัดต่อภาพกิจกรรมหน้าเสาธง
โดย : นายกฤษฎา นุชมี
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
ตัดต่อภาพกิจกรรมนั่งสมาธิตามวิถีพุทธ2
โดย : นายกฤษฎา นุชมี
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
ตัดต่อภาพกิจกรรมนั่งสมาธิตามวิถีพุทธ
โดย : นายกฤษฎา นุชมี
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โดย : เจริญ แสนย่าง
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
สรุปการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
โดย : น.ส.โสภา คำสีสังข์
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th