หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี
นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นายอรุณ มันอาษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวระชา นาโควงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสางปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,966,112 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,872,214 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,424,923 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,019 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,760,172 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,388,981 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,161,638 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,064,715 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,025,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,025,098 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,878,458 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,128 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,759,325 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,657,714 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ใบประกาศแข่งขันวิชาการเอกชน 2561
โดย : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เก้าอี้จากขวดพลาสติก
โดย : นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
โครงงานอาชีพ ทำน้ำพริกเห็ด
โดย : นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมคูปองครู ปี 2561 หลักสูตร : เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
คำสั่งแต่งตั้งประดับเครื่องหมายวูดแบดจืสองท่อน SS.W.B ปี 2561
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
วิทยาการแกนนำ "Green School Camp" ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ปี 2561
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านการอบรมคูปองครู ปี 2560 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านการอบรมดครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ตามแนว STEM
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
แกนนำครูนักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพันฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูและยุวบรรณารักษ์
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมนำร่องคูปองพัฒนาครู
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2558
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดย : นางสาวศิรภัสสร อยู่กรุด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ครูผู้สอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ร.ร.บ้านลานเอื้อง    จ.สุโขทัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ สื่ออิเล็กทรกนิกส์ วิชา การจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รับรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2558
โดย : สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รับรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นประจำปี 2559
โดย : นางสาวณหทัย แม้นชล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
โดย : นายสุทิน นนทวงศ์
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th