หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,108 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,682 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,130 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,375 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,313 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,517 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,341 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,406 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,617 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,286 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,377 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,912 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,423 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพด้วโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-6
โดย : นางวิภานุช แสงอรุณ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นางวิภานุช แสงอรุณ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติการแข่งขันวาดภาพด้วโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ รพดับชั้น ป.1-6
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
Readind Skill Test for CEFR
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง รูปวงกลม
โดย : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่องทศนิยม
โดย : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง บทประยุกต์
โดย : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot เรื่องสมการและการแก้สมการ
โดย : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อวีดีโอการสอนเรื่องค่าประมาณ ป.4
โดย : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องทดสอบความรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551และกิจการลูกเสือ
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง Comparative and Superlative (การเปรียบเทียบ)
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัย
โดย : นางสาวจันทิรา ภู่สำลี
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    จ.กรุงเทพมหานคร
วิชาวิทยาการคำนวณ
โดย : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
Basic English for Teachers
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการวัดและประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิทัล
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th