หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,040 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,275 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญเงิน เพลงพระราชนิพนธ์ระดับประเทศ(ระดับชาติ)ปี๒๕๕๙
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทองเพลงพระราชนิพนธ์ระดับภาคใต้ ปี๒๕๕๙
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี๒๕๖๐
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัลเหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี๒๕๕๙
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัลเหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี๒๕๕๙
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ ปี๒๕๕๙
โดย : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2559
โดย : นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2558
โดย : นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2559
โดย : นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2559
โดย : นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา    จ.ชุมพร
ชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ชุดที่ ๑ เรื่อง กลอนสุภาพน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นางอรัญญา ชัยจันดี
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
สื่อมันติมีเดีย เรื่อง ข้อมูล
โดย : นางสาวจิตติญาณี ศรีนอก
ร.ร.บ้านโกรกสำโรง    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายณัฐณรงค์ ธานี
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560
โดย : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ร.ร.บางไทรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวดารกา บุญกาญจน์
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 4 - ุ6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวดารกา บุญกาญจน์
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 6 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
โดย : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ร.ร.บางไทรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการการแข่งขันคัดลายมือสื่อลายไทย ระดับชั้น ม. 1 - ุ3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวจิราวัลย์ กอบเกื้อ
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 13 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
โดย : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ร.ร.บางไทรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม. 4 - ุ6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวจิราวัลย์ กอบเกื้อ
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th