หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สมเสม็ดวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาว บุริมนาถ ฐิติปัญญาวัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)    จ.นครปฐม
นางสาวสุกัญญา ศิริปาน
ตำหแน่ง : อัตราจ้างธุรการ
กลุ่ม : ธุรการโรงเรียน
ร.ร.หนองโดนวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
นางโสภณา รอดชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากร
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,420,623 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,983,151 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,502,999 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,947,252 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,816,280 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,444,881 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,240,592 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,209,018 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,171,008 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,124,820 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,926,964 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,857,816 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,791,876 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,689,066 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย

โดย : นายสุริยา มะโยธี
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
ครูผู้สอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ หึงขุนทด
ร.ร.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)    จ.นครราชสีมา
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero wast school.) วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดหมวกความคิดสร้างสรรค์
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
อบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดตั้งธนาคารขยะ วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัล BEST IN PRONUNCIATION การอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ โรงแรมเดอะแลกกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพศรินทร์ นนทบุรี
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการขยะครบวงจรภายในโรงเรียน โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน แก่ท่านภานุ แย้มศร ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD"
โดย : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
เกมส์ผูกคอตาย เรือง อุปกรณ์การเกษตร
โดย : นายกันต์กวี วะจิดี
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้นิยม
โดย : นางสาวหทัยกาญจน์ พลนิกร
ร.ร.อบจ. เมืองภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนพัฒนศึกษา
โดย : นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ร.ร.พัฒนศึกษา    จ.ชุมพร
รับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รอบ 2
โดย : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th