หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,086 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,895 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,135 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,681 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,503 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,725 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โดย : นางวีณา อินทรัตน์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอน นักเรียนแข่งขันสร้างเกมสร้าสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : รชต ไชยสิทธิ์
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีเราสร้างได้ เล่มที่ 3 เรื่อง สารเสพติด วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
มอบหมายงานประจำปี 2561
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นายทรงพล เฟื่องฟู
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
แนวทางการพัฒนา
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมวันพฤหัสบดีสีขาว
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2559
โดย : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2560
โดย : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
บทความวิจัย วารสารกาสะลองคำ
โดย : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
บทเรียนออนไลน์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
โดย : นางสาวมัทรี ขนรกุล
ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม    จ.ตราด
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ
โดย : นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔    จ.กรุงเทพมหานคร
ปฏิทินส่งงาน
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมหน้าเสาธง
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
9 กิจกรรมสำคัญ ทุกชั้นต้องปฏิบัติ
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
แบบฝึกทักษะที่ 1
โดย : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
บทคัดย่อ
โดย : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี IPST-MicroBOX
โดย : นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
แบบฝึกทักษะคณิตรศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้น ม.3
โดย : นายวันชัย พละราด
ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม    จ.ตราด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/262 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th