หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,694 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,878 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,383 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,770 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,403 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นักเรียนเข้าร่วแข่งขัน รายการบ้านไผ่ มินิมาราธอน
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบ้านเป็ด มินิมาราธอน
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการวิ่งยุติความรุนแรง
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันศรีนครินร์มินิมาราธอน
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นักเรียนร่วมแข่งขันน้ำพองมินิมาราธอน
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ดีเด่น
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
วิทยากรการถอดบทเรียน แบบ KM ของกลุ่มผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ผู้ฝึกสอนทีมกรีฑา ระยะไกล ร.ร. หนองขามพิทยาคม
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
คณะทำงานพัฒนาเว็บไวต์แนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ สพฐ.
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
คณะกรรมการตัดสินมวยไทยสมัครเล่น คัดตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะมวย ระดับ ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่67
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น เหรียญเงิน การแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนจังหวัด
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ผู้ฝึกสอนคีตะมวยไทย เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Upgrade)
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Growing up with STRUCTURE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โดย : นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ
โดย : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/247 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th