หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี
นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นายอรุณ มันอาษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวระชา นาโควงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสางปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,966,337 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,872,237 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,424,945 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,023 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,760,205 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,389,005 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,161,652 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,064,783 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,025,603 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,025,132 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,878,489 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,143 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,759,349 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,657,721 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : นายสุทิน นนทวงศ์
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1 - ม.3
โดย : นายสุทิน นนทวงศ์
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง บินนาน ปล่อยอิสระ ม.1 - ม.3
โดย : นายสุทิน นนทวงศ์
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง
โดย : นายอุดร นาควานิช
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
โดย : นายอุดร นาควานิช
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศประกวดเพลงบอกเยาวชน
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักเรียน
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปลอดภัย
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
ส่งเสริมนักเรียนเข้าสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วมและสนับสนุนชุดการแสดงงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียง
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุของเหลือใช้
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET คะแนนเฉลี่ยทุกสาระสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
NT คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th