หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,030 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,801 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,880 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,086 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,771 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,565 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,297 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,747 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,351 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,377 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,646 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,311 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,002 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางกรกนก คงดี
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
รางวัลครูดีของเเผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
เล่มที่ 1 เรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โดย : นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
อารยธรรมของโลกยุคโบราฯ
โดย : นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดย : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
โดย : นายมรกต วรจักร
ร.ร.กู่สวนแตงพิทยาคม    จ.บุรีรัมย์
รายงานการอบรม DLTV
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
ครูผู้สอนสวดมนต์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี2562
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
เสาเสมาธรรมจักร
โดย : นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
รายงานการอบรม DMC
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
รับมอบเกียรติบัตรการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 (24ธ.ค.61-5 มิ.ย.62)(หลังแต่งตั้ง)
โดย : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
อบรมRobot
โดย : นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
หนึ่งแสนครูดี 2557
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
สุภาพบุรุษนักการศึกษา 2561
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2560
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
ครูดีที่หนูรัก 2553
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th