หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สมเสม็ดวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาว บุริมนาถ ฐิติปัญญาวัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)    จ.นครปฐม
นางสาวสุกัญญา ศิริปาน
ตำหแน่ง : อัตราจ้างธุรการ
กลุ่ม : ธุรการโรงเรียน
ร.ร.หนองโดนวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
นางโสภณา รอดชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากร
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,420,834 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,983,175 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,503,038 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,947,255 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,816,299 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,444,896 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,240,611 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,209,041 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,171,010 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,124,844 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,926,986 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,857,831 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,791,882 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,689,095 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนวัดเจ้าอาม ได้รับเกียรติบัตรระดับมาตรฐาน ในการพัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปีประเภท “ข้าราชการ”
โดย : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
โดย : นายเกรียงไกร ชูมณี
ร.ร.อบจ. เมืองภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยปีการศึกษา2545 - 2561
โดย : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
กิจกรรมการประกวดมายาทไทย
โดย : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
โดย : นางสาวสุกัญญา นุ้ยแม้นเนตร
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
โดย : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รับการแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2557 ผลงานเรื่อง
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลคุคุสภา ครูดีในดวงใจ รางวัลชมเชย ครุผู้สอนปฐมวัยระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2555
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลครูต้นแบบปฐมวัย รุุ่นที่ 2 ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2554
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2555
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน ( Best Practice) ด้านปฐมวัย เรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ DLP ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ( symposium ) ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายณชย ไทยทองหลาง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายสมศักดิ์ แสงคำราง
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th