หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,126 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,029 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,747 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,044 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,488 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,969 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,615 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,582 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,759 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,749 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,892 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,797 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,535 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,723 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,144 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
PLC ครูภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
วิจัยในชั้นเรียน คุณครูกิ่งดาว วิกยานนท์ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โดย : นางสาวณหทัย แม้นชล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเกิดภาจากเลนส์ ครูภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
sar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คุณครนวพร แกล้วกล้า
โดย : นางนวพร แกล้วกล้า
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
วิจัยในชั้นเรียน (บทคัดย่อ)ครูภัทรนิษฐ์ วรรณเสริฐ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
Google Classroom ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวอภิญญา สีเสน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
sarคุณครูกิ่งดาว วิกยานนท์ ปีการศึกษา2563
โดย : นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
sar ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คุณครูนวพร แกล้วกล้า
โดย : นางนวพร แกล้วกล้า
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR ครูภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
โดย : นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โดย : นางสาวณหทัย แม้นชล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ผลงาน/เกียรติบัตร/โล่รางวัล ปีการศึกษา 2563
โดย : นางปนัดดา สิทธิขวา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
บทความวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 เรื่อง ประโยคซับซ้อน
โดย : นางปนัดดา สิทธิขวา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
โดย : นางปนัดดา สิทธิขวา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
วิจัยในชั้นเรียน คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
โดย : นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนจัดการเรียนรู้ (active learning) ปี 2563
โดย : นางปนัดดา สิทธิขวา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปี 2563
โดย : นางปนัดดา สิทธิขวา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
โดย : นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th