หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,065 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,813 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,894 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,091 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,330 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,928 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,953,105 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,320 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,760 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,371 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,406 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,666 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,316 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,007 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูดีที่หนูรัก 2552
โดย : ธราพงษ์ ถวิลการ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา

โดย : นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ “’งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ” 2560
โดย : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
อบรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2555-2559
โดย : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนุชนี ทองดีนอก
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือฯ ชั้น ม.6
โดย : นางนุชนี ทองดีนอก
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
โดย : นายสรเทพ โสมสง
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
บทความเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย
โดย : นายอรรถพล พลวัฒน์
ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์    จ.กระบี่
เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม
โดย : นายสุชิน ทองประเสริฐ
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “Happy Chinese Pinyin”《快乐学拼音》 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
โดย : นายพิชิต พิมโคตร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชยระดับประเทศ การสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
วิทยากรลูกเสือ BTC.
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ ปี2562 ทีมสวดมนต์สรภัญญะชาย
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลครูเดิมที่แสนดี ประจำปีการศึกษา 2557 - 2561
โดย : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
คิดๆๆ ความคุ้มค่า
โดย : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book)
โดย : นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ร.ร.ดวงกมล    จ.ปทุมธานี
ดวงกมลตามรอยพ่อ
โดย : นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ร.ร.ดวงกมล    จ.ปทุมธานี
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเรขาคณิตป.3
โดย : นางสาวกนกวรรณ นามหนวด
ร.ร.ดวงกมล    จ.ปทุมธานี
การแซร์ไฟล์ใน Google Drive
โดย : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competitionระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม1-ม.3
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th