หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี
นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นายอรุณ มันอาษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวระชา นาโควงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสางปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,966,535 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,872,251 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,424,964 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,027 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,760,228 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,389,023 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,161,671 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,064,812 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,025,605 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,025,161 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,878,513 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,156 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,759,371 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,657,737 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
NT คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET คะแนนเฉลี่ยทุกสาระสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET คะแนนเฉลี่ยทุกสาระสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงิน
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์
โดย : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย"
โดย : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
กิจกรรม3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โดย : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
วิทยากรในกิจกรรม บ้านในฝัน รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองเด็ก ตามโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
โดย : นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
การอบรมครู โครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาวิธีการสอนแบบโครงงานด้วยเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท โบอิ้ง
โดย : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนPLC พัฒนาทักษะการอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
วิทยากรในกิจกรรม บ้านในฝัน รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองเด็ก ตามโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โดย : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กฐิน กุยกานนท์
โดย : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ
โดย : นางสาวอุไรพร สักกุนี
ร.ร.บ้านดูนสิม    จ.ศรีสะเกษ
ปั้นดินน้ำมันระดับอนุบาล
โดย : นางจันทรกร วรทรัพย์
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
ท่องไปในโลก Kidbright
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ม.1
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
2.แบบรายงานผลการไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน”
โดย : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ร.ร.บ้านบางจาก    จ.สมุทรปราการ
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
โดย : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th