หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,074 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,318 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลครูสอนดีเด่น มีผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาวมลฤดี โมธารา
ร.ร.ศรีสังวาลย์    จ.นนทบุรี
รางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวกฤตยา อินปรางค์
ร.ร.ศรีสังวาลย์    จ.นนทบุรี
รางวัลการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสิริพร อุทัย
ร.ร.ศรีสังวาลย์    จ.นนทบุรี
รางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสิริพร อุทัย
ร.ร.ศรีสังวาลย์    จ.นนทบุรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเชิงรุก(Active Learning)
โดย : นางสาวมาริสา ไพโรจน์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
โครงการพานักเรียนทำบุตรตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
โดย : นายธีระศักดิ์ สิงหเดช
ร.ร.บ้านวังแร่    จ.สุโขทัย
แบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางอรษา ภานุรักษ์
ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
คัดลายมือภาษาไทย
โดย : นางสาววรัญญา สุวรรณ
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
คิดคณิตคิดเร็ว
โดย : นางสาวสายชล สีเขียวทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การทำน้ำพริก ผักสด
โดย : นายทศพล โพธิ์คง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การทำอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ
โดย : นายทศพล โพธิ์คง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
การแดสง Science Show
โดย : นายทศพล โพธิ์คง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
วาดภาพลายเส้น
โดย : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ไทยลูกทุ่ง
โดย : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
เพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
เพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ไทยลูกทุ่ง
โดย : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th