หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สมเสม็ดวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาว บุริมนาถ ฐิติปัญญาวัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)    จ.นครปฐม
นางสาวสุกัญญา ศิริปาน
ตำหแน่ง : อัตราจ้างธุรการ
กลุ่ม : ธุรการโรงเรียน
ร.ร.หนองโดนวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
นางโสภณา รอดชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากร
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,421,040 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,983,229 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,503,083 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,947,257 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,816,329 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,444,925 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,240,708 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,209,064 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,171,022 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,124,896 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,927,001 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,857,838 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,791,895 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,689,104 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางเปรมฤดี ทาหาวงษ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวภัทรานิษฐ์ พลประสิทธิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวชุติมา คำลัยวงค์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายสุรเชษฐ์ หวังมั่น
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายธนพล ศิริภักดิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ใบประกาศแข่งขันวิชาการเอกชน 2561
โดย : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เก้าอี้จากขวดพลาสติก
โดย : นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
โครงงานอาชีพ ทำน้ำพริกเห็ด
โดย : นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมคูปองครู ปี 2561 หลักสูตร : เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
คำสั่งแต่งตั้งประดับเครื่องหมายวูดแบดจืสองท่อน SS.W.B ปี 2561
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
วิทยาการแกนนำ "Green School Camp" ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ปี 2561
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านการอบรมคูปองครู ปี 2560 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านการอบรมดครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ตามแนว STEM
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
แกนนำครูนักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพันฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูและยุวบรรณารักษ์
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
อบรมนำร่องคูปองพัฒนาครู
โดย : นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th