หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,167 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,079 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,817 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,059 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,979 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,788 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,622 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,786 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,775 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,907 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,838 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,558 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,754 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,161 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม

โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR เทอม 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
5. Google Classroom 2021
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
4. Action research 2021
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
3. PLC 2563
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการสอนเศรษฐศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 2 เทอม2/2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการสอนเศรษฐศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 1 เทอม2/2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
1. SAR ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการสอนภูมิศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 3 เทอม2/2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการสอนภูมิศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 1 เทอม2/2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการสอนภูมิศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 2 เทอม2/2563
โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม

โดย : นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
บทความวิจัย
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th