หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,914 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,792 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,866 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,080 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,243 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,718 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,537 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,258 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,696 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,326 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,326 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,604 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,292 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,991 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน story telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6 2561
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน story telling ระดับชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4-ป.6
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาค
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน Cross word ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาค
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Cross word ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม1-ม.3 ระดับภาค
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมแบบการเล่นบทบาทสมมติกับบทนิทานคำขวัญประจำจังหวัด เรื่องสมุทรสาครบ้านเรา Developing Critical Thinking of Kindergarten’s Student using Role Play of Provinicial Children’s Stories
โดย : นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
ผลการจัดประสบการณ์แบบการเล่นในศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเสรี เพื่อพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม(สมุทรคุณกร)
โดย : นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชาติ
โดย : นางสาวฌาลิสา ประหา
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวฌาลิสา ประหา
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชาติ
โดย : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ
โดย : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
โครงสร้างของโลก ชุดที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางประทุม มะลิทอง
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นายเอกรัฐ พิศดู
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางยุพิน ศิริบูรณ์
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th