หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาววโรทัย ภูอาษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางกาญจนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางอุดม กำมนาฏ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,214 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,796 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,621 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,348 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,887 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,650 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,055,980 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,283 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,543 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,747,960 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,088 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,541 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,833 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,227 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับประเทศครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
โดย : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ควบคุมการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562
โดย : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
สบู่อเนกประสงค์
โดย : นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแก้ไขพฤติกรรมการไม่สนใจเรียน
โดย : นางสาวทิลารัตน์ หนูปก
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
เพื่อนคู่คิด พิชิตคณิตศาสตร์
โดย : นางสาวกัลยา เลี้ยงถนอม
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
โดย : นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
นวัตกรรมสู่การเรียนการสอนลูกเสือ AR
โดย : นายวาทิน สิทธิถาวร
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพตน
โดย : นางฤดี ยิสารคุณ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพตน
โดย : นางสาวปาริชาต สุทธิวารี
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นางสุภาภรณ์ ทวีผล
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นายภาคิน กุดแถลง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวมนต์รวี เทียบทอง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การฝึกทักษะการโหม่งทำประตู Heading Jump
โดย : นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดกิจการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดกิจการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
โดย : นายภาคิน กุดแถลง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Game-based Learning By WATIN Model
โดย : นายวาทิน สิทธิถาวร
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Doodle Arts ลายเส้น วาดเล่นๆ ได้สมาธิ จุดไอเดีย
โดย : นางสาวธิดา หาดอ้าน
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Food code for learning by 5G model
โดย : นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th