หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,590 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,060 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,809 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,829 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,308 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,848 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,235 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,388 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,195 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,791 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้Power Point เพื่อ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
โดย : นางผ่องพรรณ ไชยมงคล
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน รายวิชาภาษาไทย3 รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาววีณาพร สาทุม
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2559
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ปี 2559
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2559
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2556
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาค กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2555
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2554
โดย : นายชานันท์ สุวันโน
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โดย : ศรีสุดา รจนัย
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โดย : กิตติยาภรณ์ สำเภา
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBCA) ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 20203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวรัตนาภร สุดดี
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
วันที่ 19 มีนาคม 2554 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับการยกย่องให้เป็นครูตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2553
โดย : นางสุมิตรา ชาพรมมา
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีเอกชน” ประจำปีการศึกษา 2554
โดย : นางสุมิตรา ชาพรมมา
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
โดย : นางสุมิตรา ชาพรมมา
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับคัดเลือกเป็น “Star Teacher” ประจำปีการศึกษา 2556
โดย : นางสุมิตรา ชาพรมมา
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 16 มกราคม 2558 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีวิเชียรบุรี” ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นางสุมิตรา ชาพรมมา
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2559 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2559 ได้รับการยกย่องให้เป็นครูตัวอย่างของสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th