หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,539 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,181 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,876 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,573 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการวิจัย การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โดย : นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัมนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นางสาววิไลลักษณ์ เหมือนเหลา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
โครงร่างวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
โดย : นางสาวณัฐทญา รองทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นายนคร กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบสอบเป็นฐาน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นายนคร กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวอรัญญา กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
เครื่องมือประกอบรายงานการวิจัย
โดย : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายประจักษ์ ติมรัมย์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมด้วยการใช้แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมสึกาาปีที่ 5
โดย : นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : นายเชาวิทย์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการวิเคราะห์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดกำแพงเพชร
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอน จักรวาลและอวกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางจันทรา นาควังไทร
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางอรทัย ยศนันท์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
โดย : นายสุรินทอน บ่อถ้ำ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
โดย : นางจันทรา นาควังไทร
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th