หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,101 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,665 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,125 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,152 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,373 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,313 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,514 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,323 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,393 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,610 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,269 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,369 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,903 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,417 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-learning
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
Has successfully complete an electronic learning course on "English for Daily Life" focusing on the issue about COVID-19 with a passing score of 100% as agrees in the statutes of the Thasae Industrial Community Education Collage
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง ทักษะวิชาภาษาไทย
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การใช้สำนวนไทย
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์รับโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รับรางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มไตรพัฒนศึกษา
โดย : นางอุรักษ์ สุระชาติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life จากโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ครูดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย : นางภัทราวดี พงษ์พันธ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ภาค ก ครูผู้ช่วย
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นางภัทราวดี พงษ์พันธ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง วิธีป้องกันและรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ทฤษฎีและรูปแบบระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ทฤษฎีและรูปแบบระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th