หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,984 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,721 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,688 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,060 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,431 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,228 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,633 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,218 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแห่งชาติ ประเภทกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย “กรมหลวง ชุมพรเกมส์" พ.ศ.2557
โดย : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2554
โดย : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ต้นแบบคนดี ศรีตรัง พ.ศ.2550
โดย : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ครูดีในดวงใจ โรงเรียนวังวิเศษ พ.ศ.2547
โดย : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
นำนักเรียนแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ พ.ศ.2552
โดย : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
รองผู้อำนวยการดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2554
โดย : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
โดย : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
โล่รางวัลชมเชย งานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะชายและบรรยายธรรม
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชยอันดับ3 สวดมนต์สรภัญญะวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โดย : นายวีระวัฒน์ แดงบุดดา
ร.ร.เทศบาล1 หนองบัวลำภู    จ.หนองบัวลำภู
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องกล้องจุลทรรศ์กับการศึกษาลักษณะของเซลล์มีชีวิต ระดับชั้นม.1
โดย : นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นายอนุพงษ์ คำปัน
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางมณฑวรรณ แสนมงคล
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop
โดย : นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ร.ร.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"    จ.กรุงเทพมหานคร
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางทัศนี ศรีบุญเรือง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางนันทนา หงษ์ศรี
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/241 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th