หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,551 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,699 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,458 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,723 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,990 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,445 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,769 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,983 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,701 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,922 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,347 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,653 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,549 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
โดย : นางวิไล ทะวีสุข
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2549 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
โดย : นางวิไล ทะวีสุข
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"ประจำปี2555 ระดับชาติ ครุสภา
โดย : นางวิไล ทะวีสุข
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
สื่อการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โดย : นางสาวนงนุช คำจุล
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการเรียนการสอน พุทธประวัติ
โดย : นางสาวนงนุช คำจุล
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : นางสาวนงนุช คำจุล
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียน
โดย : นางสาวหทัยรัตน์ หนอสีหา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียน
โดย : นางลำพันธ์ ทองทวี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการเรียนการสอน
โดย : นางสาวหทัยรัตน์ หนอสีหา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
อีเมล
โดย : นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เบื้องต้น
โดย : นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
คู่มือการใช้งาน Google Form ในการสร้างแบบทดสอบ
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบก่อนอบรม
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบไม่คิดมาก 2
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบไม่คิดมาก 1
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบหน่วยที่ 10 งานอาชีพ
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาการงานฯ ชั้น ป.6 10 ข้อ 10 คะแนน
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมฯ ชั้น ป.6 10 คะแนน
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบประเมินผล ICT เพื่อการศึกษา
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
วิทยาศาสตร์ ป.1
โดย : นางสาวปุญญาภา ดวงนิล
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th