หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,073 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,316 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับ สพป.ลย 1 ปี 2560
โดย : นางประภาพร แก่นทะวงษ์
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
ชนะเลิศกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับ สพป.ลย 1
โดย : นางประภาพร แก่นทะวงษ์
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระ สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางณัฐนิดา สุจินพรัหม
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
โครงงานวิทยาสตร์
โดย : นางสาววิลาสีนี ทนุราช
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
โดย : นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
โดย : นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โดย : นายเกรียงไกร บุญนิยม
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
โดย : นายเกรียงไกร บุญนิยม
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
โดย : นายเกรียงไกร บุญนิยม
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
โดย : นายเกรียงไกร บุญนิยม
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
โดย : นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นายเกรียงไกร บุญนิยม
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นางสาวดลฤดี ประโยชน์มี
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
เก็บคะแนน ม1
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ระดับภาคใต้
โดย : นางวัชราวรรณ วันสกุล
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ระดับภาคใต้
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาคใต้
โดย : นายณรงค์ คนึงการ
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โดย : นางสาวสิริทร โพชสาลี
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ห้องเรียน Classroom
โดย : นายจิรายุ ทองดี
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
น้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่
โดย : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th