หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,597 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,063 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,809 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,830 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,308 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,849 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,239 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,390 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,197 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,792 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
2560 เป็นครูดีศรีเอกชนของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2559 เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลอายุ๑๖ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2555 ผู้ฝึกสอนการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอันดับที่๒๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2547 ผ่านการประเมินดีเยียมห้องพักครูและห้องเรียนสีขาวของ สพฐ.เขต ๓ เพชรบูรณ์
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2547 เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลน้ำร้อนลีกคัพต้านยาเสพติดครั้งที่๑
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
ค.ศ.2003 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่4
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
ค.ศ.2002 เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาโอกาสวันกระแสเรียก
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2545 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชนะเลิศที่๓
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2543 เข้าร่วมการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนเอกชนชนะเลิศฟุตบอลอนุบาลที่๒
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
2542 ฝีพายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่๙
โดย : นายบุญตา พวงศรี
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
คนดีศรีเมืองยศ สาขาภาษาและวรรณกรรม 2556
โดย : ดร.ไมตรี บุญทศ
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
โดย : ดร.ไมตรี บุญทศ
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
พ.ศ. 2553 ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.4-6 ได้รับรางวัลที่ 1 จากสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2553ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลผู้บริหารตัวอย่าง จากสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลครูตัวอย่าง จากสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลครูดีศรีเพชรบูรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเชียร จากคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอวิเชียรบุรี
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th