หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,120 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,711 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,134 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,188 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,377 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,319 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,522 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,359 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,421 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,633 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,310 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,393 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,929 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,431 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี่
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยี
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
ชุมชนการเรียนรู็วิชาชีพ
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PBL)
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การบิหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันต่อคำศัพทืภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-6
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
แบบอย่างครูดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม Silapakorn English Excellenec Day โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
Has successfully complete an electronic learning course on "The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)" with a passing score of 90% as agrees in the statutes of the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
สื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบOnline เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น(Information Technology)
โดย : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ได้ผ่านการประเมิน
โดย : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการประเมินความรู้ เรื่อง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ได้ผ่านการประเมิน
โดย : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทอบความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยคะแนน 100% จากสพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th