หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,016 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,799 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,876 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,085 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,279 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,558 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,292 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,739 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,347 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,364 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,635 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,305 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,997 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-6
โดย : นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
โดย : นายปัญญา โมเครือ
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายปัญญา โมเครือ
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม 4 – 6
โดย : นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายพงศภัช ยอดออน
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท บินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
โดย : นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ครูดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดย : นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี    จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
โดย : นางสาวรุ่งนภา นิระบาล
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLTV TELETRAINING
โดย : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
โดย : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ปี 2561 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท บินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
โดย : นายธงชัย ขันตีชู
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นายธงชัย ขันตีชู
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
โดย : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
โดย : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
โดย : นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
เกษตรชีวภาพ
โดย : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
KRUIT-SCIENCE
โดย : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th