หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางพัณณิตา ธุอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศริญญา นามขันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสุขสันต์ หมื่นแทน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,833 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,932 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,378 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,990 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,756 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,149 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,566 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,597 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,097 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,169 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,704 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,896 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,258 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนออนไลน์ครูชยณัฐ เพชรนุ่ม
โดย : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 บทที่6 เรื่องเศษส่วน
โดย : นายนัฐพล หัสนี
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 บทที่-13-18
โดย : นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 บทที่-8-12
โดย : นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 บทที่5
โดย : นางพวงใจ เชื้อญวน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 บทที่1-7
โดย : นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
สื่อการสอนเรื่อง จำนวน
โดย : นางสาวสุจิตรา พรประเสิรฐ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนเรื่อง ยานพาหนะ
โดย : นางสาวสุจิตรา พรประเสิรฐ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผลงานครู 2560-2562
โดย : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
สื่อการสอน หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ระดับชั้นอนุบาล1
โดย : นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
วิธีปฏิบัติการที่แป็นเลิศ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
โดย : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
โดย : นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
สื่อการสอนเรื่อง ไข่ชนิดต่างๆ ระดับชั้นอนุบาล1
โดย : นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผลไม้แสนอร่อย อนุบาล ๑
โดย : นางสาวภัทรนพิน พวงเงิน
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 5 ปี (ระดับประเทศ) 15 รายการ
โดย : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ผักสดสะอาด อนุบาล ๑
โดย : นางสาวภัทรนพิน พวงเงิน
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนเรื่อง เรียนรู้ฤดูกาล
โดย : นางสาวบุญนิสา สุวรรณมาศ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. 11
โดย : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
สื่อการสอนเรื่อง สัตว์เลี้ยง
โดย : นางสาวบุญนิสา สุวรรณมาศ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
What animals do you like? Cr. สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
โดย : นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุข
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th