หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,596 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,063 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,809 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,829 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,308 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,848 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,239 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,390 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,197 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,792 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางเอื้อมพร ไตรยพันธ์
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
บล็อก รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน

โดย : นายสุขสันต์ พุฒหอม
ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา    จ.เพชรบูรณ์
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางสาวธิฌานันทฺ ป้องกัน
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางสำอาง วังมะนาว
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางนงลักษณ์ ประธาน
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร

โดย : อรทัย วิเวก
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา    จ.ยโสธร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Photo Shop Cs3
โดย : อรทัย วิเวก
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา    จ.ยโสธร
เนื้อหาการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายวิทยา ชื่นจิตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์    จ.ตาก
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางนิสาชล เดชศิริ
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางยุพยงค์ เขียวขำ
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นายไพบูลย์ ขันเงิน
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน 59
โดย : นางอัมพร มูลสาร
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
งานวิจัยในชั้นเรียน(นิชาดา)59
โดย : นางนิฌาดา วิจิตธนโชติ
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน    จ.ยโสธร
คณะกรรมการเวทีวิชาการ จัดโดย สพท. กทม.1
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดำเนินงาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการสอนดีเด่น ประจำปี 2546 จาก ชมรมส่งเสริมคุณภาพเยาวชน และสังคมไทย
โดย : นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูสดุดี จาก ครุสภา
โดย : นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th