หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,743 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,587 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,864 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,782 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,576 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางน้ำค้าง พุทธา
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
เผยแพร่บทคัดย่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด English Reading Comprehension with Wonderful People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
โดย : นายดนัย ทัดแก้ว
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์ 5 ม.3
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
บทคัดย่อ
โดย : นางรสสุคนธ์ โยธา
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสุดใจ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์
โดย : นางสุดใจ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
หนึ่งแสนครูดี ปี 2556
โดย : นางสุดใจ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปี 2559 ของ สพฐ.
โดย : นายเสริมวิทย์ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
โรงเรียนประชารัฐ
โดย : นายเสริมวิทย์ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดย : นายเสริมวิทย์ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
สถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
โดย : นายเสริมวิทย์ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย : นางสาวเจนจิรา คงจันทร์
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย : นางจารียา จินดาโชติ
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning
โดย : นางสาคร ยั่งยืน
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
โดย : นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : นางจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม    จ.นครพนม
แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning
โดย : นางสาววิภาวดี จักรแก้ว
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning
โดย : นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/162 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th