หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางยุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนวลจันทร์ รังทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนิติอร บุญคงเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,190 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,743 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,647 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,018 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,813 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,241 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,625 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,866 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,151 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,221 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,958 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,925 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,278 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ประโยคควรรู้ในครอบครัว cr.สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
โดย : นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุข
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
โดย : นางสาวธัญชนก ดิเรกวัฒนสาร
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
โรคอหิวาตกโรค
โดย : นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สุขบัญญัติแห่งชาติ
โดย : นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อ cai เรื่อง ภาษาไพทอน
โดย : นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
อัตราส่วน
โดย : นางชลนิกานต์ ต้นตะภา
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การวัดความยาว
โดย : นางสาวชิดชนิการ์ ทองมอญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ
โดย : นางสาวปิยะพร พัชรานุ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ภูมิศาสตร์
โดย : นางสาวปิยะพร พัชรานุ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การชั่ง
โดย : นางสาวชิดชนิการ์ ทองมอญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชานาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยที่4
โดย : นางสาวสุชาดา หนูราช
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
จำนวนนับ 1-5
โดย : นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนคณิตศาสตร์
โดย : นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
จำนวนนับ 1-10
โดย : นางจุฑารัตน์ มงคล
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
การเรียกใช้โปรแกรม power point
โดย : นางสาววรรณินา วงค์ไชยยา
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
โดย : นางสาววรรณินา วงค์ไชยยา
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผักสด สะอาด
โดย : นางสาวประภัสสร ผิวทอง
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ผลไม้แสนอร่อย
โดย : นางสาวประภัสสร ผิวทอง
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แผนภูมิรุปภาพ
โดย : นางจุฑารัตน์ มงคล
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ตัวดำเนินการพีชคณิต
โดย : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th