หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,046 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,807 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,886 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,088 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,309 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,793 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,314 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,756 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,365 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,392 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,657 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,314 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,005 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2559
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โล่ประกาศเกียรติคุณ"ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน"
โดย : นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท ( Contect Clue )
โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
โดย : นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
The development of ..
โดย : นางสาวสมิหลา สุดทอง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 5
โดย : ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
Development of EFL Students' English Oral Proficiency and Willingness to Communicate in English Speaker Teachers' Classrooms ของ ECER 2016
โดย : นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทความ หัวข้อ What Causes Undergraduate Students to Plagiarize in Academic Writing?
โดย : นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคG.I.
โดย : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การใช้งานเว็บบอร์ด ให้เป็นประโยชน์
โดย : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
สื่อเรื่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
E-book-คำราชาศัพท์
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author
โดย : ครูชลธิชา วรภู
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th