หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี
นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นายอรุณ มันอาษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวระชา นาโควงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสางปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,966,478 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,872,244 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,424,959 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,025 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,760,220 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,389,017 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,161,664 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,064,797 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,025,605 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,025,150 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,878,504 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,152 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,759,362 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,657,730 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ฝึกนักเรียนแข่งขันคัดลายมือระดับภาคกลาง ครั้งที่14
โดย : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ    จ.กาญจนบุรี
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ    จ.กาญจนบุรี
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่าทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางจิดาภา บุญมาตย์
ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์    จ.มหาสารคาม
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่าทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางบุญส่ง แสนภักดี
ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์    จ.มหาสารคาม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศ ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย : นายพัชรพงศ์ สุขประจำ
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์    จ.สุรินทร์
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศ ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์    จ.สุรินทร์
รางวัล ครูผู้สอนดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
รางวัล ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
ครูผู้มีกระบวนการจัดการเีรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557
โดย : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
โดย : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
โดย : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
คำอธิบายรายวิิชา ออกแบบและเทคโนโลยี
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
โดย : นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
คนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
ครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจำปี 2556
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย : นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอีย
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/264 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th