หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,098 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,895 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,141 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,745 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,533 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,671 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,903 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,907 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,201 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,652 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2555
โดย : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ผ่านการประเมินระดับสูง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
โดย : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
โดย : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
โดย : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic : M.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นางนงนุช วิริยานุกูล
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึแสนครูดั ประจำปี 2557
โดย : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นางนงนุช วิริยานุกูล
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูสอนดี จังหวัดตาก พุทธศักราช 2554
โดย : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา ที่ 37 (ศูนย์ย่อยตาก)
โดย : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
โดย : ครูนุศรา จันทร์สละ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนสปช.ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย
โดย : ครูนุศรา จันทร์สละ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานการใช้แผนการสอน และเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ 014 จิตรกรรม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2545
โดย : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เป็นครูแม่แบบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ผลงานคือแผนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด วันที่ 17 มิถุนายน 2537 จากหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7
โดย : ครูสุภาพ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ผลงานนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE คณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer'sSketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานะกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร
โดย : นางสุพิศ ปานรังษี
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
พัฒนานวัตกรรมหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งนวัตกรรม
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th