หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,266 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,541 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,162 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,193 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,013 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,279 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,149 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,740 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,897 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,334 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,604 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,238 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,620 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,492 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปี 2556 ครูดีในดวงใจ จาก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุ่ม 4 ปี 2556
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2557 ครูดีศรีเวียงแก่น ปี 2557 จากอำเภอเวียงแก่น
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2559 ครูผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2551 ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ปี 2551
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2553 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภททีมปีการศึกษา 2553 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2553 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ระดับ ม.ปลายประเภททีม ปีการศึกษา 2553 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2553 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานเกษตร ประเภทโครงงานผลิตและบริการ(ส.อ.ร) ระดับ ม.ปลายประเภททีม ปีการศึกษา 2553 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2554 ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภททีมปีการศึกษา 2554 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ประเภททีม ปีการศึกษา 2555 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2556 ครูผู้ได้รับทุนการวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ปี 2556
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2556 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2556งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2556 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ประเภททีม ปีการศึกษา 2556 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2557 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันScience Show ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2557 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมายากล ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2558 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2544 ผ่านการฝึกงานจากกองการวัดกัมมันตภาพรังสี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2551 ครูผู้ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปฏิบัติการวิจัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธิ์
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2554 ครูวิทยาศาสตร์ระดับกลาง จากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555 ครูผู้ผ่านการทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 1/2555 จากสำนักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2556 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 ระดับภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/171 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th