หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,074 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,321 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,195 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผู้ฝึกสอน ชนิด กีฬาบาสเกตบอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
โดย : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลหญิง "กาฬสินธุ์เกมส์" การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครพนม
โดย : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
ร.ร.บางไทรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา    จ.ขอนแก่น
ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพระบายสีชอล์ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2557 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 64
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนนักเรียนระดับประถม กิจกรรมพลังศิลป์สร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 64
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2556 "หนึ่งแสนครูดี"
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพลายเส้น รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 63
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพสีโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 62
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพลายเส้น รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 62
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพสีโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 61
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีการศึกษา 2545 ครูดีเด่นวิชาศิลปะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย : นางสมหมาย ทองยม
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลงานทางวิชาการ
โดย : นางธันยธรณ์ ทานศรี
ร.ร.วัดต้นชุมแสง    จ.พิจิตร
เข้ารับการประเมินครูดีเด่น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย : นางสาวพัณณ์ชยา ภัคธนาชัยอนันท์
ร.ร.วัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.นนทบุรี
เข้ารับการประเมินครูดีเด่น ครูภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวอัญชลี โพธิ์เที่ยง
ร.ร.วัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
โดย : นางสาวพิชาภรณ์ โพธิสม
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
โดย : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    จ.เพชรบูรณ์
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
โดย : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th