หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาววโรทัย ภูอาษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางกาญจนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางอุดม กำมนาฏ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายศราวุฒิ ตะวงษา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,172 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,790 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,607 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,347 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,854 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,647 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,055,975 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,260 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,542 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,747,957 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,085 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,534 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,832 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,224 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การแต่งประโยค
โดย : นางสาวพรนิดา นะวงรัมย์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 บทที่4
โดย : นางพวงใจ เชื้อญวน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
เป็นผู้วิจัยเเละส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลงานวิจัยของคุรุสภา ปี ๒๕๖๒
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ด้านภาษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลระดับทองประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๒
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่๕ รางวัลระดับเงินประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการการแข่งขันวงโปงลางม.1-ม.6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
โดย : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ร.ร.กู่สวนแตงพิทยาคม    จ.บุรีรัมย์
ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3
โดย : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ร.ร.กู่สวนแตงพิทยาคม    จ.บุรีรัมย์
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนหลังคาเอนกประสงค์ ระบบอัตโนมัติ
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนจรวดแรงดันอากาศ
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนโครงงานชาสมุนไพรใบขลู่ บ้านสาขลา
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนหนูน้อยพิทักษ์โลก
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนปฏิบัติการณ์สัญญาณเตือนระดับน้ำขึ้น
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนเครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนกระจกสะท้อนแสงหมุนตามดวงอาทิตย์
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูสุวิทย์ ตอนเปิดบ้านThaiPBS
โดย : นายสุวิทย์ สีดา
ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา    จ.สมุทรปราการ
ผลงานระดับชาติ
โดย : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th