หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,059 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,609 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,117 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,101 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,358 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,292 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,494 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,289 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,349 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,572 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,212 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,340 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,851 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,397 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญทองแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งานมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่ื่องในงานวันครูอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2563
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
อบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
โดย : นางสาวอัษฎาพร จริยา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : นางสาวอัษฎาพร จริยา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง"การประกันคุณภาพการศึกษา"
โดย : นางสาวอัษฎาพร จริยา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่องพลเมือง ดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อ นวันตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มนศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีตัวแทนอบจ.ศรีสะเกษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการอบรมและทดสอบออนไลน์ เรื่อง รอบรู้กีฬา ด้วยคะแนนผ่าน 100% จาก สพป. สงขลา เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล ผ่านด้วยคะแนน 93.33% จากโรงเรียนวันครู 2502 สพป. ปทุทธานี เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน้ป์็นสำคัญ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
อบรมออนไลน์เรื่องการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100% จาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
อบรมออนไลน์ศาสตร์พระราชา
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ CEFR จาก สพม. เขต 39
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
Has successfully complete the online course "English for Communication" with a passing score of 97% as agrees in the statutes of the Foreign Language Department Kaengkhoi School Secondary Educational Service Area Office 4
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ NAN2 CONTENT CENTER เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการประเมิน 100% จาก สพป. น่าน เขต 2
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th