หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,663 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,084 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,877 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,000 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,741 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,807 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,767 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,329 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,401 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อ ไม้บรรทัดสะกดคำ
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
สื่อ อาเซียน
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
เกมการศึกษา
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
สื่อ ผักแสนอร่อย
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
การสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเรียนรู้ สังคมศึกษาพื้นฐาน : พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โดย : นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู
ร.ร.บางแก้วพิทยาคม    จ.พัทลุง
สื่อ โรงเล่านิทาน
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "เหรียญทองแดง" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "รางวัลชนะเลิศ" สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัลครูดีเด่น ปี 2555
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด เทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี
โดย : นางฟาติน เจะโกะ
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
ประวัติย่อของผู้เขียนรายงาน
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
ชื่อรางวัล/ผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ.2558
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
ชื่อรางวัล/ผลงาน : รางวัลเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ปี พ.ศ.2558
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
ชื่อรางวัล/ผลงาน : รางวัลโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2557
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
ชื่อรางวัล/ผลงาน : รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ.2556
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
โดย : ดร.กีรติ จันทรมณี
ร.ร.วัดหนองหลวง    จ.พิจิตร
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เล่มที่ 4
โดย : ว่าที่ ร.ต. หญิง สุกรรญา อินทฤธิ์
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/247 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th