หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,794 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,729 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมด้วยการใช้แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมสึกาาปีที่ 5
โดย : นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : นายเชาวิทย์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการวิเคราะห์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดกำแพงเพชร
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอน จักรวาลและอวกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางจันทรา นาควังไทร
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางอรทัย ยศนันท์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
โดย : นายสุรินทอน บ่อถ้ำ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
โดย : นางจันทรา นาควังไทร
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555
โดย : นางจันทรา นาควังไทร
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
โดย : นางอรทัย ยศนันท์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแปรรูปอาหาร รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555
โดย : นางอรทัย ยศนันท์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางอรทัย ยศนันท์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
โดย : นายบุญลือ จุ่นทอง
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 9 เล่ม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีการศึกษา 2558
โดย : นายบุญลือ จุ่นทอง
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2557
โดย : นายบุญลือ จุ่นทอง
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
วิจัยเรื่อง ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โดย : นายสุรินทอน บ่อถ้ำ
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : น.ส.สนทยา วรเพียน
ร.ร.ท่าข้ามพิทยาคม    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2560 จากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th