หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,074 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,319 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม สำนักการกีฬาและการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม
โดย : นางสาวพัชรินทร์ สาลีเพ็ง
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม
โดย : นางสาวจารุวรรณ ซุนเฟื้อง
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม
โดย : นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
โดย : นางสถาพร ตระแก้วจิตร
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
โดย : นายอลงกรณ์ สิทธิกานต์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนู น้อยเรือไฟ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
โดย : นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
โดย : นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
โดย : นางสุปราณี สระแก้ว
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (นานาชาติ)
โดย : นางศิริพร ภูนาคพันธ์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันร้องเพลง
โดย : นางสาวญานิกา นกแก้ว
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กิจกรรม OPEN HOUSE
โดย : นายไสว ภูนาคพันธ์
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
โดย : นางศิริพร วังริยา
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รองผู้อำนวยการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โดย : นางสุดวนิดา เหลือบุญชู
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ผู้อำนวยการฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ
โดย : นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นป.4-6เหรียญทอง ระดับชาติ 2559
โดย : นางพัชนี ปราบพาล
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
ปั้นดินน้ำมัน
โดย : นางสาวยุพิน จิตสีดา
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม    จ.เลย
สื่อการอ่าน
โดย : นางนิภา ทองสุข
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โดย : นางวงษ์สุดา จิตรไม่ตรีเจริญ
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โดย : นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
รายงานการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่สร้างจากเอกสารและสื่อจริงในชีวิตประจำวันร่วมกับวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โดย : Ms.Kanjana Khuncharoen
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th