หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาวฮาซามี สาแม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวศิริวรรณ โคกิฬา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิมพ์ชนก กาศลังกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,847,555 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 7,018,579 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,402,860 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,112,143 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,498,987 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,464,715 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,271,951 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,163,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,149,670 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,061,395 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,964,867 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,698,532 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,356,979 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,342,944 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,969,225 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง #ธุรการ
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) | 30 พ.ย. 64
รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่ 29-11-64
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม | 30 พ.ย. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม | 30 พ.ย. 64
อบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม | 30 พ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตามแบบประเมิน Thai stop covid
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม | 30 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบ On site ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 30 พ.ย. 64
บันทึกขออนุญาตเรียนออนไลน์ที่บ้าน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 30 พ.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 30 พ.ย. 64
สาประชาสัมพันธ์นัดหมายผู้ปกครองมารับ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เพื่อประกอบในการเรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดในช่วงวันที่ 3 - 31 ธันวาคม 2564 คือ On – Air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ใช้สัญญาณดาวเทียม KU – Band ระบบเคเบิลทีวี
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา | 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษา
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา | 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้ารริมโขง : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา | 30 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 30 พ.ย. 64
วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม | 30 พ.ย. 64
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 30 พ.ย. 64
"รมว.ศึกษาธิการ ตรีนุช"รับครูสะท้อนเกณฑ์ประเมิน PA มีปัญหา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 30 พ.ย. 64
การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายนอ่านเสริม(นม) และอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) | 30 พ.ย. 64
ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 30 พ.ย. 64
ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 30 พ.ย. 64
ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2564
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 30 พ.ย. 64
ฉบับที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2564
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 161/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและพิจารณาหนังสือเรียนฟรี ปี' 2565
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 30 พ.ย. 64
นักเรียน ม.ป.น. เปิดเทอมปลอดภัย ตรวจ ATK 100%
โรงเรียนมหาราช | 30 พ.ย. 64
ม.ป.น. Big Cleaning เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน OnSite
โรงเรียนมหาราช | 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 163/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี' 2564
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 30 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 01 พ.ย. 64
วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2564 โรงเรียนเศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ได้ทำการตรวจ ATK (ชนิดน้ำลาย) ให้กับนักเรียน ม.1-2
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 30 พ.ย. 64
มูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบสายอาชีพ
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 29 พ.ย. 64
ว.พ.ตรวจ ATK นักเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบออนไซต์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 29 พ.ย. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (On-site)
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day โรงอาหาร
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ว.พ.ตรวจ ATK ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ประชุมครูผู้สอนกิจกรรม Active Learning
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ประชุมครูเวรยามรักษาการณ์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
กัลยาณมิตรผู้บริหารเยี่ยมเยียน ว.พ.
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
ว.พ.ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนออนไซต์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 พ.ย. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 26 พ.ย. 64
ประเมินครูผู้ช่วย
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 26 พ.ย. 64
ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 26 พ.ย. 64

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 29 พ.ย. 64

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 29 พ.ย. 64

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 29 พ.ย. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 29 พ.ย. 64
การแจกเอกสาร ใบงาน On hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 6
โรงเรียนวัดแม่กะ | 29 พ.ย. 64
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ และ คณะครูโรงเรียนวัดแม่กะ ออกทำการนิเทศ ติตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 5
โรงเรียนวัดแม่กะ | 29 พ.ย. 64
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี 2021
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 29 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๕ ชุด
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 29 พ.ย. 64
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ฉบับที่ 12
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 29 พ.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1097 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th