หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหลาม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลิพอน
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนศรีนคร
สพป.สุโขทัย เขต 2
นายณัฐภัทร ม่วงไตรรัตน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวณัฐพร จันทะวัง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านโคกกลาง    จ.อุดรธานี
นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายสายชล เหมากระโทก
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,380,841 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,415,244 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,478,485 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,351,390 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,975,169 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,970,809 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,663 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,691,307 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,586,844 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,502,421 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,439,241 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,975,106 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,727,181 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,530,852 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่ 16 มค 64
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 17 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 13 ม.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 17 ม.ค. 64
เปิดทำการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 17 ม.ค. 64
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 17 ม.ค. 64
การเปิดสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอนตามปกติ
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 17 ม.ค. 64
เรียนรู้แบบ 4 On-แนวทางการปฎิบัติโรงเรียน กทม.ในสถานการณ์ฯ COVID-19
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 17 ม.ค. 64
ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 16 ม.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 16 ม.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 16 ม.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ | 16 ม.ค. 64
ผู้บริหารมอบของรางวัล คริตสมาส, วันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี | 16 ม.ค. 64
กำหนดการสอนชดเชย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี | 16 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี | 16 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 16 ม.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 16 ม.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 15 ธ.ค. 63
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 3 คน
โรงเรียนศรีนคร | 16 ม.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการวิจัย
โรงเรียนศรีนคร | 16 ม.ค. 64
โรงเรียนศรีนคร "ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ" ทุกห้องเรียน ทุกห้องปฏิบัติการในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิด-1
โรงเรียนศรีนคร | 16 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินของศน. "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1"
โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 16 ม.ค. 64
ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง | 16 ม.ค. 64
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 15 ม.ค. 64
วิสัยทัศน์ สพม เขต 21
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา | 15 ม.ค. 64
กำหนดการเปิดเร่ียนหลังจากปิดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนโยธินนุกูล | 15 ม.ค. 64
การเรียนการสอนแบบ New Normal
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 15 ม.ค. 64
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมโนรม ได้รับเกียรติบัตร
โรงเรียนวัดมโนรม | 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 15 ม.ค. 64
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 15 ม.ค. 64
แจ้งคำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีฯ , มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์ฯ , และประกาศจังหวัด
โรงเรียนศรีนคร | 15 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดเรียนปกติ
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 15 ม.ค. 64
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 15 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโวหารภาพพจน์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
ทักษะการใช้เสื้้อชูชีพ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
ทักษะการดำน้ำเป่าลม ทักษะการเตะขาเบื้องต้น
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
วิชาสัมคมศึกษา ป.5 เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่องประโยคชนิดต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ประวัติครูดนตรีไทย
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กาพย์ยานี 11
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 15 ม.ค. 64
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วันที่ 14 มกราคม 2564
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 15 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 - 13 ม.ค. 64
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 15 ม.ค. 64
รร.บ้านเกาะตรวจ ขอยินดีกับข้าราชการครู ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิครูดีของแผ่
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 15 ม.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตร การสอนเพศวิถีศึกษา สำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป
โรงเรียนบ้านจะแนะ | 15 ม.ค. 64
ให้สถานศึกษาทำการเรียนการสอนระบบปกติ
โรงเรียนศรีนคร | 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเรียนชดเชย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ เตรียมอนุบาล
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ อ.1/1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 15 ม.ค. 64
ประกาศ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เปิดเรียนปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 15 ม.ค. 64
สมุดลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) ชั้นเรียนออนไลน์ อ.2/1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 15 ม.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ 1/855 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th