หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.บึงกาฬ เขต 21
โรงเรียนโรงเรียนดรุณานุกูล
สพป.สมุทรสงคราม เขต 1
นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวเยาวลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,061,144 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,193,873 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,865,189 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,515,855 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,357,638 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,962,213 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,810,277 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,675,010 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,608,693 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,504,045 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,497,498 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,476,897 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,446,430 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,343,685 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,275,917 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 19 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 19 เม.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 19 เม.ย. 61
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) | 19 เม.ย. 61
ประกาศการจัดสรรห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 19 เม.ย. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 19 เม.ย. 61
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม | 18 เม.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตััวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบจัดที่เรียน) วันที่ 19 เมษายน 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (ประกาศ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (รายชื่อ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 18 เม.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 18 เม.ย. 61
เผยแพร่ เอกสารงานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 18 เม.ย. 61
ให้นักเรียนบัญชีสำรองยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส๒๘ - ส๓๐)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 เม.ย. 61
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 18 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง)ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 18 เม.ย. 61
ขอสดงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้าชั้นม .1
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 18 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 สพม.2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 18 เม.ย. 61
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 17 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (ประกาศ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 17 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (รายชื่อ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 17 เม.ย. 61
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 17 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 17 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 17 เม.ย. 61
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 17 เม.ย. 61
ประกาศยกเลิกการประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 17 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ (รอบสอง)
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 17 เม.ย. 61
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 17 เม.ย. 61
ปฎิทินสำหรับนักเรียน 2561
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 16 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561.
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 16 เม.ย. 61
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 15 เม.ย. 61
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 15 เม.ย. 61
งบหน้าแผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 15 เม.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประกาศรับสมัครนักเรียนะห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 15 เม.ย. 61
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 14 เม.ย. 61
วันที่ 18 เมษายน 2561 เปิดทำการ
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 14 เม.ย. 61
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โรงเรียนปิดทำการ
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 14 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 12 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 11 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรอง ประเภทนักเรียนพื้นที่ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 11 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรอง ประเภทนักเรียนพื้นที่บริการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 11 เม.ย. 61
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
การรายงานและยืนยันการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบโปรแกรม school mis
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สพฐ.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) มาตราการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หลักสูตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ใบสมัคร
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/427 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th