หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดตะพงนอก
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนกลางวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาววาทิณี สุระพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาวจิรวดี จันทร์เส้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางตือเราะ หนิเร่
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางสาวจิตรลดา จุลนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,987,270 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,674,929 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,261,792 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,877,321 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,818,439 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,802,581 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,304,377 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,256,390 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,239,595 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,039,827 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,977,934 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,598,048 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,302,824 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,289,835 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
โรงเรียนพระบางวิทยา | 08 เม.ย. 63
ฟอร์มรายงานตัวนักเรียนใหม่ เพื่อยืนยันเข้าเรียนต่อ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 22 เม.ย 2563
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 08 เม.ย. 63
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 08 เม.ย. 63
ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 08 เม.ย. 63
ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (COVID 19)
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) | 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 08 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิงก่อสร้าง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและปรับระดับพื้นที่ต่ำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อและห้องเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(แผนกสองภาษา) | 08 เม.ย. 63
ประกาศด่วน
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 2563
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 08 เม.ย. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 08 เม.ย. 63
ห้องเรียนอาชีพ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 08 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 08 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติเจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 08 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒
โรงเรียนบ้านทวดทอง | 08 เม.ย. 63
ประกาศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ครูชาวจีน ครูชาวญี่ปุ่นและครูชาวฝรั่ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้า
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 08 เม.ย. 63
face shield ต้านภัย covid
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 08 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
LEARN FROM HOME
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 07 เม.ย. 63
การใช้บริการสถานที่ภายในโรงเรียน
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
แนบหลักฐานประกอบการสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 07 เม.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ครูอัตราจ้างสอนวิชา ภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ระบบไฟและระบบอินเตอร์เน็ต(e-bidding)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 07 เม.ย. 63
อะมั้ลเดือนชะบาน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 07 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 132/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
โรงเรียนบ้านคลองทราย รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 01 มี.ค. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 07 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการหนังสือเรียน
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 07 เม.ย. 63
ประกาศ รับสมัครครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-15.0
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 07 เม.ย. 63
ประกาศโควิด -19
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบก่อสร้างบ้านพักครู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบซ่อมแซมปรังปรุงบ้านพักครู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
เรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ทางออนไลน์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การดำเนินการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันดี | 07 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 07 ก.พ. 63
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 07 เม.ย. 63
กำลังแสดงหน้าที่ 1/675 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th