หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนจาน
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาปลา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเมืองยาววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
สพป.ตราด เขต 17
นางสาวพิมพ์วิมล มุทาลัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวชญานี สวัสดิชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุดาพร สายตรง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นายกมล หมีอิ่ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวรัตติการต์ สายโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี

ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : งานอื่น
ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,193,577 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,970,083 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,296,875 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,077,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,912,255 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,863,655 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,460,277 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,448,116 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,392,982 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,270,379 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,196,895 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,741,041 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,484,415 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,384,662 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กำหนดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า | 08 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ63
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
ฉบับที่ 17 เทอม 1/2563
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
Soft Skills-เสริมทักษะชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning New Normal)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 08 ส.ค. 63
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านวังทองแดง ฉบับที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านวังทองแดง | 07 ส.ค. 63
คำสั่งสอน1.2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “
โรงเรียนวัดบางปลา | 07 ส.ค. 63
แนวปฎิบัติการเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดบางปลา | 07 ส.ค. 63
ปฏิทินฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
ปพ.5 ปี2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
โครงร้างหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่ 63
โรงเรียนวัดบางปลา | 07 ส.ค. 63
ปฏิทินการสอบโอเนต 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จะมาตรวจสุขภาพทั่วไป
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) | 07 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้าน Mintmart และ Copy Center
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 ส.ค. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จะมาตรวจสุขภาพในช่องปากและฟัน
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) | 07 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถวชั้นเดียว (๔ หน่วย) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 07 ส.ค. 63
6 สิงหาคม 2563 เลือกตั้งสภานักเรียนออนไลน์
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 07 ส.ค. 63
1- 8 สิงหาคม 2563 สัปดาห์อาเซียน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 07 ส.ค. 63
ทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 07 ส.ค. 63
วันนี้ดีดี...ที่คอนสวรรค์
โรงเรียนคอนสวรรค์ | 30 มิ.ย. 63
วันนี้ดีดี ที่คอนสวรรค์
โรงเรียนคอนสวรรค์ | 15 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเมืองเชลียง | 07 ส.ค. 63
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 07 ส.ค. 63
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 1 ก.ค
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 07 ส.ค. 63
แฟ้มห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนเมืองเชลียง | 07 ส.ค. 63
สิ่งที่ต้องทำ (ห้องเรียนสีขาว)
โรงเรียนเมืองเชลียง | 07 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 07 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 283/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 07 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
โรงเรียนดงหลวงวิทยา | 07 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานบทความ : นางวิภาดา พั้วลี
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 07 ส.ค. 63
๑๗๔/๒๕๖๓ อบรมพัฒนาครูใหม่ ณ โรงแรมโมราจ จ.พิษณุโลก[ครูจันทกานต์,ครูปทุมรัตน์,ครูรุจิภาส]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 07 ส.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ 1/741 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th