หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านส้มเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
นางพรลภัส สีหะวงษ์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางปราณีต ปู่ถิ่น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นายชรอ ค้างลอย
ตำหแน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางกรรณิการ์ แถวลีลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายประสิทธิ์ มาสขาว
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายจักรี ชานนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,490,424 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,032,917 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,734,875 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,266,378 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,846,191 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,678,905 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,633,324 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,511,736 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,448,210 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,439,391 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,371,921 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,324,702 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,225,716 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,185,783 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 24 ก.พ. 61
งานประจำปีของโรงเรียน จัดในวันที่ 16 มีนาคม 2561
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | 24 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่20-22 มีนาคม 2561
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 24 ก.พ. 61
ค่ายวิถีพุทธ 23 ก.พ.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 23 ก.พ. 61
ค่ายวิถีอิสลาม 23 ก.พ.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 23 ก.พ. 61
การฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยกองกำลังนเรศวร
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่า ขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู ห้องภา
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเมลามีน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 23 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบเข้า ม.4 โควต้าห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ECP
โรงเรียนนารีนุกูล | 23 ก.พ. 61
วันที่ 23-24 ก.พ.2561 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล1 หนองบัวลำภู | 23 ก.พ. 61
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนในสังกัด สพม.2
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติครบที่จะได้รับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2(4ขวบ) อนุบา
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 23 ก.พ. 61
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
โรงเรียนภารตวิทยาลัย | 23 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตรภาษาจีน (Chinese Program)
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
ทบทวนการอ่านและการเขียนภาษาไทย
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
การสอบข้อสอบกลางภาษาจีน (ห้องเรียนหลักสูตรไทย-จีน) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
สอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
กิจกรรมวันดอกนนทรีบาน Open House ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) | 23 ก.พ. 61
สอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล 1-2
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนดอนพุดวิทยา | 23 ก.พ. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 23 ก.พ. 61
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | 23 ก.พ. 61
แจ้งกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (ที่ ม.พ.111/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 23 ก.พ. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 23 ก.พ. 61
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-28 มีน
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ | 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 23 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง โรงเรียนสามัคคีศึกษาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 12 ม.ค. 61
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นป.5และป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 22 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดอรัญญฺิการามได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 22 ก.พ. 61
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 22 ก.พ. 61
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สายที่ 2 ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบางไทรวิทยา |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 22 ก.พ. 61
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 123 เครื่อง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 22 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล 1 และ ป.1
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร | 22 ก.พ. 61
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 22 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 22 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 ก.พ. 61
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 22 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 ก.พ. 61
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 ก.พ. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/403 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th