หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,549 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,698 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,456 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,723 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,353 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,273 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,657 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,980 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,700 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,914 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,344 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,652 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,544 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 18 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนา
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา | 18 มี.ค. 62
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส๓๐)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 มี.ค. 62
ค่ายเตรียมความพร้อมนักนวัตกร ศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ | 18 มี.ค. 62
ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด อำเภอฝาง 2562
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 18 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 18 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 18 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 18 มี.ค. 62
การแจ้งห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 18 มี.ค. 62
การแจ้งห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 18 มี.ค. 62
“CCT Thinking Schools in Action”
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 18 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (French Teacher )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (Japanese Teacher )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 18 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 18 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (English Teacher and Mathematics Teacher)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 18 มี.ค. 62
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ CCT Thingking Schools in Action
โรงเรียนวิชชานารี | 18 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนศูนย์พรหมณี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดสันตยาราม | 18 มี.ค. 62
กีฬาสี ภายใน โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน | 18 มี.ค. 62
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 มี.ค. 62
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ส าหร
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา | 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 17 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 17 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มารายงานตัวในวันที่ 23 มีนาคม 25
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 17 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์การสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 17 มี.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการถานศึกษา เรื่องแบบอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าพูด | 17 มี.ค. 62
เดินขบวนร่วมใจเลือกตั้งใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดท่าพูด | 17 มี.ค. 62
บทคัดย่อ การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียนฯ - สุพรร
โรงเรียนบางคูลัด | 16 มี.ค. 62
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอเปิดรับอนุบาล ๑ (๓ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แผ่นพับ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศฯ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (ขยายเวลาส่ง)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจ ๓ายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
กำหนดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 (ขยายเวลาส่ง)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
กำหนดวัดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
สรุปรายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ 1/514 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th