หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาววราพรรณ สุกมาก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายรัตนพล พัฒนะชัย
ตำหแน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่ม : ลูกจ้าง
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนิตศรา โงนรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,693,301 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,402,669 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,004,900 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,632,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,489,406 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,347,134 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,099,213 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,904,671 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,751,013 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,721,475 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,580,404 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,577,814 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,526,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,502,842 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,465,396 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์แบบ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0046 สระแก้ว โด
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 22 มิ.ย. 61
บทเรียนบนเว็บไซต์แบบมัลติมีเดีย เรื่องการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 22 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 21/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมนักเรียนทำพานไหว้ครู 20/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 22 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 22 มิ.ย. 61
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 22 มิ.ย. 61
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 22 มิ.ย. 61
610620จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โรงเรียนปากพูน | 22 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีe-bidding
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวล
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 22 มิ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ2
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | 22 มิ.ย. 61
ร่วมเชียร์ เซนต์ยอแซฟยานนาวา ในรายการ Tree on 3 Mini Soccer 2018 ครั้งที่ 1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 22 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 22 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา | 22 มิ.ย. 61
ชิงชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง SJY Singing Contest 2018
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 22 มิ.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัล
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
การแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ค้าจ้าง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน โดยให้รร.ในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ขอประชาสัมพันะ์กิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
การ ขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศุนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียนจังหวัดชัยนาท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศุนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียนจังหวัดชัยนาท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา (ระบบป
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 มิ.ย. 61
ประเมินครูผู้ช่วย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 21 มิ.ย. 61
นิเทศบัญชี/การเงิน/พัสดุ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 21 มิ.ย. 61
ร่วมยินดีกับ ม.มงคล พิชญเดชา นักกีฬาวูซูประเทศไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์โลก
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 21 มิ.ย. 61
เด็กชายเทพทัต แซ่เซียว ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 21 มิ.ย. 61
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน AFS รุ่นที่ 58
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถทะเบียน บง-9978 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
21 มิ.ย.61
โรงเรียนสุไหงโกลก | 21 มิ.ย. 61
กิจกรรม:ทำขนมจีบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 21 มิ.ย. 61
สมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/449 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th