หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,886 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,488 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,986 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,923 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,833 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,216 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,404 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,542 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,629 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียน Science - Mathematics Bilingual Program : SMB
โรงเรียนสุไหงโกลก | 24 ก.พ. 60
เปิดสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน (Summer)
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 24 ก.พ. 60
สุดยอด !! นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 44 คน 89 นั่ง
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา | 24 ก.พ. 60
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ รับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 24 ก.พ. 60
หจก.โฉมยงวิศวกรรม บริจาค คอมพวิเตอร์และเครื่องปรับอากาศ
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา | 24 ก.พ. 60
ชุดการแสดงชั้นอนุบาล
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 24 ก.พ. 60
นักเรียนคนเก่ง (นักกีฬาว่ายน้ำ)
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.พ. 60
พิธีมอบวุฒิบัตรนักรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเซนต
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 24 ก.พ. 60
เตรียมสอบ NT ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านยางชุม | 24 ก.พ. 60
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม. 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควตา
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 24 ก.พ. 60
เรียนเชิญทุกท่านสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดโรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดสันตยาราม | 24 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเมืองปัตตานี | 24 ก.พ. 60
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) | 24 ก.พ. 60
23-24 ก.พ 2560 โรงเรียนดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นปีที่1-4
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษ
โรงเรียนนารีนุกูล | 24 ก.พ. 60
แสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 24 ก.พ. 60
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 24 ก.พ. 60
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาต่างประเทศ)
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) | 24 ก.พ. 60
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 23 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา | 23 ก.พ. 60
PBR OPEN HOUSE 2017 เปิดบ้านพิบูลย์รักษ์พิทยา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา | 23 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า | 23 ก.พ. 60
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทโตโยต้า จะมาจัดกิจกรรม CSR
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 23 ก.พ. 60
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.3-4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 23 ก.พ. 60
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.1-2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 23 ก.พ. 60
ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู่้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน
โรงเรียนวัดท่าพูด | 23 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนใหม่ ประจำปี 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 23 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ร่างกาย
โรงเรียนวัดท่าพูด | 23 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
โรงเรียนวัดท่าพูด | 23 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเนินจำปา | 23 ก.พ. 60
กิจกรรม Open House
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 23 ก.พ. 60
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 23 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 60
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักเรียน 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 60
ปฏิทินวิชาการ 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 60
คำสั่งบันทึก ปพ 2_2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 60
คำสั่งปลายภาค 2_2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 60
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6 ระหว่าง 22-24 ก.พ. 60 ค่ายลูกเสือ รร. วัดบ้านส้อง
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 23 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/02/60
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 23 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูพิเดช ระภักดี
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 23 ก.พ. 60
ตารางสอบกลาง และตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 23 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมแข่นงขันโบว์ลิ่งเพื่อการศึษา
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 23 ก.พ. 60
20 ก.พ 2560 ท่านผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และรองช
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 21 ก.พ. 60
ประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 22 ก.พ. 60
ตัวอย่างใบสมัคร
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 22 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรี
โรงเรียนนารีนุกูล | 22 ก.พ. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 22 ก.พ. 60
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 22 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th