หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 23 มี.ค. 60
ตารางวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปี 2560
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 23 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 23 มี.ค. 60
วันที่ 22 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 23 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ2) SMBP
โรงเรียนสุไหงโกลก | 23 มี.ค. 60
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา&หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 23 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศมอบใบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 21 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโป่ง | 22 มี.ค. 60
คืนสู่เหย้า ชาวเหลืองแดง
โรงเรียนบ้านโป่ง | 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 22 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านป่าพน | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการตัวแทนพระสงฆ์
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนบ้านยางชุม | 22 มี.ค. 60
งานผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 22 มี.ค. 60
ร่วมงานบุญกองข้าวบ้านช้างมิ่ง ประจำปี 2559
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 22 มี.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงาน (SAR)
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน | 22 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 22 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาครูอมรรัตน์ ปุริตังสันโต ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 22 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน | 22 มี.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนละทายวิทยา | 22 มี.ค. 60
ทอดผ้าป่าสรัางหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(โดม)โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 22 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 22 มี.ค. 60
ข่าวสารและปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 22 มี.ค. 60
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2-59
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 22 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.4
โรงเรียนดารุสสาลาม | 22 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม | 22 มี.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 22 มี.ค. 60
รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 22 มี.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ปัจจุบันมีนักเรียน 1,180 คน รับสมัครเพิ่มเติมจำนวนจำกัด
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา |
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และโปรแกรมเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา |
สมัครเรียน โปรแกรมเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล ถึง ป.3 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เม.ย.2560
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา |
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรปกติเพิ่มเติม(อนุบาล 3 ขวบ ถึง ป.6)จำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง15 พ.ค.2560
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา |
กำหนดเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา |
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ระดับชั้นม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม | 21 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 21 มี.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ เรื่องการประกวดราคาจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ปี 25
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 21 มี.ค. 60
ปัจฉิมนเทศ
โรงเรียนบ้านดูนสิม | 21 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th