หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวชบาไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวชวัลลักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายสุรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางยุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,423 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,338 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,762 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,779 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,029 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,839 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,265 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,646 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,054 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,169 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,274 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,172,061 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,935 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,284 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนประชาศึกษา
โรงเรียนประชาศึกษา
( จำนวน 4 รูป)

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖
โรงเรียนประชาศึกษา
( จำนวน 4 รูป)

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีนครั้งที่ 10
โรงเรียนประชาศึกษา
( จำนวน 0 รูป)

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
โรงเรียนประชาศึกษา
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมจิตอาสา สพป.ปทุมธานี เขต ๒ (๓๐ ต.ค.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
( จำนวน 0 รูป)

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (๖ พ.ย.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำเดือนตุลาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป)

การช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านเกิดอัคคีภัย
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป)

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป)

6 พ.ย. 62 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
( จำนวน 88 รูป)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
( จำนวน 25 รูป)

ยินดีต้อนรับ รองกษิรา โกมลเดชาชัย
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 10 รูป)

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม "เสริมสร้างเด็กดีตามวิถีไทย"
โรงเรียนบ้านสดอ
( จำนวน 19 รูป)

6 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา เทอม1/2561 คล
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 0 รูป)

5 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา เทอม1/2561 คล
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 0 รูป)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา เทอม1/2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/62 5 พ.ย. 2562
โรงเรียนบ้านคลองลาน
( จำนวน 5 รูป)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ และคณะครู ได้นำนักเรียนไปร่วมแสดงที่ลานวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
( จำนวน 0 รูป)

การมอบเกียรติบัตรงานมัธยมฯ ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียน(6พ.ย.62)
โรงเรียนปากพูน
( จำนวน 2 รูป)

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/3134 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th