หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,367 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,785 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,171 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,933 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,602 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,921 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,438 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,042 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,921 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,597 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,948 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,580 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,456 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,388 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,255 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นิทรรศการการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนพื้นที่สูง
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 0 รูป)

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 0 รูป)

จัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นป.3 ปี 2563
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 0 รูป)

รับมอบสีทาทางม้าลายข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 0 รูป)

ต้อนรับครูย้าย
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
( จำนวน 15 รูป)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป)

โครงการปัจฉิมนิเทศ "กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป)

โครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษรัตริย์ "กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป)

นักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอตรวจสุขภาพและเจาะเลือดหาภาวะซีด โดย เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านชำสมอ
โรงเรียนบ้านชำสมอ
( จำนวน 9 รูป)

นักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัช
โรงเรียนบ้านชำสมอ
( จำนวน 9 รูป)

โรงเรียนบ้านชำสมอดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านชำสมอ
( จำนวน 9 รูป)

โรงเรียนบ้านชำสมอดำเนินการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านชำสมอ
( จำนวน 8 รูป)

นักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอเข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย เจ้าหน้าที่่จากองค์การบริหารส่
โรงเรียนบ้านชำสมอ
( จำนวน 9 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิม ป.6/2563
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
( จำนวน 0 รูป)

ยินดีต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดแม่กะ
( จำนวน 40 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
( จำนวน 136 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
( จำนวน 53 รูป)


โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/4068 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th