หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,405,049 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,772 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,568 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,862 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,397 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,290 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,623 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,654 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,888 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,027,003 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,885 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,322 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,452 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิมอำลา
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย 8 มี.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมบูรณาการ 22 ก.พ. 62
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 15 รูป)

ทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 10 รูป)

ประเมินครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
( จำนวน 0 รูป)

นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมลูกเสือ ป.1-5
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
( จำนวน 0 รูป)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักเรียน ม.1 และม. 4 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 12 รูป)

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
โรงเรียนบ้านสะโน
( จำนวน 1 รูป)

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านสะโน
( จำนวน 0 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBECQA
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

งานประเพณีบุญพระเวส บุญเดือนสี่
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

42 ปี งานราตรีชมพูขาว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

แสดงความยินดีกับคุณครูจิตรวรรณและครูนรีรัตน์ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์
( จำนวน 50 รูป)

วันที่1มีนาคม 2562คณะครู นักเรียน ร่วมด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเเข่งขันกีฑา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่28 กุมภาพันธ์ 2562กิจกกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2736 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th