หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านซับใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดบางกอบัว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดวิเศษการ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบัวหวั่น
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายฐาปนันท์ ยางธิสาร
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายชูพันธ์ สังเนตร
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นางสาววนิดา กาศักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายนวมินท์ อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอังคณา อุปะทะ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,729,437 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,256,515 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,849,891 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,269,570 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,098,832 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,815,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,722,827 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,692,214 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,500,009 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,430,706 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,254,204 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,125,211 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,962,251 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,915,317 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านห้วยบง
( จำนวน 0 รูป)

ประชุม​ DLTV online​ ถ่ายทอดสด
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
( จำนวน 15 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 22 รูป)

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนท์
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
( จำนวน 19 รูป)

ปฐนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรม รณรงค์การเลือกตั้ง สส. ของโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 24 รูป)

งานชื่นชม "บัณฑิตน้อย" ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 113 รูป)

มหกรรมงานวิชาการ ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ของศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 54 รูป)

มหกรรมงานวิชาการ ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ของศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 162 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคณะครู และนักพัฒนาหมู่บ้านหมู
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ติดตามความก้าวหน้า และร่วมวางแผ
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 8 รูป)

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
( จำนวน 6 รูป)

การจัดงานกองทุนแม่แห่งชาติ ของหมู่ 5 บ้านดอนปอแดง ณ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 80 รูป)

เตรียมสถานที่ การจัดงานกองทุนแม่แห่งชาติ ปี 2562 เมื่อวันที่ 11-14 ก.พ.62
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 55 รูป)

ประชุมหลอมเเผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ณ จันทบุรี
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

Happy Birthday คุณครูเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ขอให้มีความสุขนะคะ.(7 ก.พ. 62)
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 8 รูป)

อบรมการใช้โปรเเกรมการเรียนการสอน การใช้เเอปพลิเคชั่น รูปเเบบต่างๆ
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

การอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2790 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th