หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,447 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,807,968 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,630 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,120 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,911 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,192 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,688 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,714 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,660 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,749 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,830 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,782 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,328 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,054 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
( จำนวน 26 รูป)

ยินดีกับอีกความสำเร็จของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กับ 18 เหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศ
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 18 รูป)

นักเรียนกลุ่มทักษะอาชีพแตรวง นำความรู้จากการปฏิบัติในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมจิตอาสา ณ.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
( จำนวน 15 รูป)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2561
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 15 รูป)

บุฟเฟ่ต์ผลไม้ครั้งที่ 3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
( จำนวน 9 รูป)

ต้อนรับคุณครูผู้ช่วยที่มาบรรจุใหม่
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
( จำนวน 5 รูป)

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 5 รูป)

ภาพบรรยากาศกีฬาจตุรมิตรพุกร่างเกมส์ ครั้งที่ 4 โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาและโรงเรียนร่วมอีก 3 โ
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
( จำนวน 1 รูป)

กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี 5 ต.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 10 รูป)

วันที่ 7 กันยายน 2561
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 15 รูป)

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 13 รูป)

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด ปี 2561
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นำนักเรียนเข้ารับการทัศนศึกษา เรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ณ สวนลุงจิตร ตำ
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 5 รูป)

16 สิงหาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 3 รูป)

#ปิดเทอมเราก็ไม่หยุดการพัฒนา คณะคนงาน พี่เลี้ยง ร่วมกันทำความสะอาด โดยรอบบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวและการทรงตัวปฐมวัย ของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ประ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
( จำนวน 4 รูป)

สนามหญ้าเทียมบริเวณอาคารเบญจศีล (อาคารอนุบาล) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำไว้เพื่อความสวยงาม และเพื่อความ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
( จำนวน 0 รูป)

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารและคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2516 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th