หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,278 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,731 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,108 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,914 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,910 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,376 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,976 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,875 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,535 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,931 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,553 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,407 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,359 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,211 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 1 รูป)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 1 รูป)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนเกาะสิเหร่ จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 1 รูป)

#ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม ผ่านการคัดเลือก proposal จำนวน 2 โครงการ เข้าสู่รอบระดับประเทศ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป)

กราบลาครูสู่อ้อมอกพ่อแม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

9 เมษายน 2564 นายรัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมการป
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 8 รูป)

กีฬาสีและวันเด็ก ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
( จำนวน 17 รูป)

มอบเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
( จำนวน 15 รูป)

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านโคกกุง
( จำนวน 24 รูป)

มุทิตาจิตคุณครูวีระศักดิ์ และคุณครูปาริฉัตร
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
( จำนวน 20 รูป)

พิธีสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) เมื่อ 12 เมษา
โรงเรียนวัดพิชัย
( จำนวน 17 รูป)

ึ8 เมษายน 2564 สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ึ7 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ุ6 เมษายน 2564 วันจักรี
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 0 รูป)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 0 รูป)

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนการแข่งขันสูง
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 0 รูป)

สอบ NT ( NT: National Test)
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

นำตัวแทนคณะศึกษาดูงานการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/4068 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th