หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,904 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,549 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,859 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,360 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,729 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,058 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,587 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,621 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,859 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,967 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,722 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,312 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ อ.ท่าชนะ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวั
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 6 รูป)

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ที่ได้สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้สำหรับปลูกในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมสรุปผลการประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

การประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 19 รูป)

ตรวจ เยี่ยม นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา วันที่ 24 มีนาคม 2562
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
( จำนวน 16 รูป)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 1 รูป)

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรง
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 8 รูป)

ในพิธีมอบประกาศณียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 28 รูป)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 20 รูป)

นำเสนอการประกวดสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร สพป.กจ.2
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 9 รูป)

สอบ L.A.S การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 19 รูป)

สรุปจำนวนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 5 รูป)

ผู้อำนวยการมานิตย์ ชัยอินทร์พร้อมด้วยนายอภิรมณ์ เข้าร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเ
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 5 รูป)

ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าพิธีส่งมอบลูกเสือ
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 10 รูป)

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่​ ศรีวิชัย​ นำถาดหลุม​, หนังสือ, แชมพู​ และ​ รองเท้าเด็ก​ ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 4 รูป)

คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เทวิน- ผอ.ยาใจ ธรรมลังกา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 3 รูป)

การสอบ NTชั้นป.3 สนามโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 6 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2736 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th