หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,986 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,728 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,705 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,061 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,433 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,232 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,649 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,220 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ( JONIOR CITY PLANNER )
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
( จำนวน 4 รูป)

30 ธ.ค.2560 คณะศิษย์เก่ามอบผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านโนนสูง
( จำนวน 0 รูป)

29 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 4 รูป)

28 ธ.ค.2560 ประเมินผู้อำนวยสถานศึกษาใหม่ ทั้ง 8 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 6 รูป)

27 ธ.ค.2560 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 6 รูป)

25 ธ.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

23 ธ.ค.2560 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 3 รูป)

23 ธ.ค.2560 ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อคุณภาพ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 9 รูป)

13 ธ.ค.60 ประชุมฝ่ายวิชาการ นิเทศ ติดตามการวางแผนการดำเนินงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 3 รูป)

22 ธ.ค.2560 เวลา 13.00 น.ผอ.นพดล อินทร์ลับ ประชุมกลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง ณ ร.ร.บ้านบึงหญ้า
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 4 รูป)

22 ธ.ค.2560 อบรมในพิธีอบรมผู้นำทางศาสนพิธี
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 3 รูป)

20 ธันวาคม 2560 ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต กับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 9 รูป)

การแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 3 รูป)

6 ธ.ค.2560 ร่วมงานการฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 5 รูป)

6 ธ.ค.2560 ร่วมพิธีเปิดกีฬา-กรีฑาอำเภอคีรีมาศ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 5 รูป)

1 ธ.ค.2560 ประชุมฝ่ายบริหารงานโรงเรียนบ้านลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 4 รูป)

21 พ.ย.2560 ร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง ณ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

18 พ.ย.2560 ผลงานที่คุณครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

15 พ.ย.2560 เตรียมพร้อมไปแข่งรอบคัดเลือก กีฬากลุ่มสายรุ้ง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th