หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,901 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,549 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,858 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,358 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,728 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,056 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,584 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,620 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,857 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,961 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,715 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,311 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโครงงานคณิตศาสตร์และโครงงงานอันเนื่องมาจากสารานุกรมสำหรับเยาวชนนำเสนอผลงานในวันท ี่5 ม
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 9 รูป)

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 53 รูป)

รับรายตัวนักเรียนชั้น ป1
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 26 รูป)

การมารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 20 รูป)

มุทิตาจิตแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนระดับปฐมวัย
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 21 รูป)

ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจิตอาสาช่วยเหลืองานจารจรที่หน่วยการเลือกตั้งโรงเรียนบ้านอ่าว
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 1 รูป)

23 มีนาคม 2562 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
( จำนวน 8 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
( จำนวน 9 รูป)

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2561
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 0 รูป)

รับสมัครนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

เดินรณรงค์เลือกตั้ง 14 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 0 รูป)

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
( จำนวน 7 รูป)

1 - 4 ตุลาคม 2561 นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมโครงการค่ายองค์รวม ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และโร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
( จำนวน 18 รูป)

[23-3-2562] รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 8 รูป)

จบแล้ว!ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
( จำนวน 53 รูป)

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
( จำนวน 43 รูป)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 1 รูป)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามั
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 2 รูป)

22 มีนาคม 2562_คืนกำไรให้สมาชิก
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 12 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2736 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th