หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,061 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,614 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,119 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,107 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,358 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,296 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,496 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,297 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,359 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,580 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,228 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,348 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,859 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,399 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันฟุตซอล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
( จำนวน 0 รูป)

การแข่งขันฟุตซอล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
( จำนวน 0 รูป)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
( จำนวน 1 รูป)

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 11 รูป)

คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 3 รูป)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อและปลอดภัย”
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 6 รูป)

นิเทศติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช่ DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในส
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 4 รูป)

มอบค่าครองชีพ กสศ.เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
( จำนวน 5 รูป)

28 พฤษภาคม 2563 รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ภายใต้การระบาดของโนคติด
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 8 รูป)

โรงเรียนดงหลวงวิทยาจัดอบรม google suite ให้แก่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

พบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
( จำนวน 7 รูป)

27-29 พ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูชัยวัฒน์ แวงหินกอง
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 18 รูป)

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 6 รูป)

ประชุม PLC
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
( จำนวน 20 รูป)

การประเมินครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 17พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านช้างเผือกได้จัดให้ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อทำความเข้าใจ รับทราบ
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
( จำนวน 15 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/3454 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th