หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,214 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,691 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,047 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,898 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,897 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,331 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,795 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,839 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,489 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,916 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,515 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,375 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,344 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,179 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่าย Mini English Camp
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

จัดการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมิณและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทา
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

ดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

วันปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
( จำนวน 0 รูป)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 5-7 เมษายน 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 วันที่1เมษายน 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เปฌนนารักษ์ ปี 3 ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ ภัตร อริโย วัน
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียนโรงเรียนทับช้างวิทยาคม วันที่ 19 มีนาคม 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

โครงการสืบสาน♥
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรม พี่จูงน้องมาเรียน (แนะแนวสัญจร)ของโรงเรียนทับช้างวิทยาคม วันที่ 5 มีนาคม 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป)

โครงการ “พี่มีให้น้อง ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค” ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วันที่ 5 มีนาคม 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทับช้างว
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดควนธานี
( จำนวน 20 รูป)

การส่งเสริมพัฒนาการการจัดประสบการณ์ “การเรียนการสอนปฐมวัย”
โรงเรียนวัดควนธานี
( จำนวน 14 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
( จำนวน 20 รูป)

กิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาช่วยประชาชนของกองบิน 46
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
( จำนวน 11 รูป)

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camps)
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 9 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/4068 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th