หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสมคิด ศรีจำปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,585 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,847 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,669 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,353 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,956 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,694 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,076 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,479 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,564 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,016 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,132 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,636 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,855 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,241 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 10 รูป)

ค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 10 รูป)

ต้อนรับครูจีน
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
( จำนวน 3 รูป)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ประชุมผู้
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 13 รูป)

7 พ.ย. 62 ติวธรรมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
( จำนวน 20 รูป)

7 พ.ย. 62 การจัดการค่ายพักแรม ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
( จำนวน 19 รูป)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562
โรงเรียนวัดท่าพูด
( จำนวน 0 รูป)

กีฬาสีภายใน "เพรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 40" ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 7 รูป)

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสินสมุทร โรงเรียนเพรักษมาต
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ท่าน ศน.ภัทรชัย ธรรมคุณชัย เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
( จำนวน 8 รูป)

ผู้อำนวยการ นายภักดี จำนงค์ มอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
( จำนวน 19 รูป)

4 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 4 รูป)

4 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาวภาณุนิยม อ.งาว จ.ลำปาง
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 2 รูป)

3 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 4 รูป)

21-28 ตุลาคม 2562 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 22 รูป)

7 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองและรับเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 18 รูป)

5 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรับฟังบรรยาย เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 2 รูป)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 10 รูป)

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กมลาไสย ให้ความรู้นักเรียนตามโครงการนักเรียนสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง การป้องกันปราบปราม
โรงเรียนโคกศรีเมือง
( จำนวน 8 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/3134 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th