หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,161 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,757 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,138 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,384 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,333 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,542 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,388 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,449 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,665 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,364 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,419 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,977 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,456 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ผู้อำนวยการและครู ออกสำรวจความพร้อมของนักเรียน สำหรับการเรียนทางไกล DLTV
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
( จำนวน 15 รูป)

นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
โรงเรียนบ้านพารา
( จำนวน 14 รูป)

ครูลงพื้นที่มอบเอกสารใบงานสำหรับการเรียนทางไกล สัปดาห์ที่ 1
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 6 รูป)

ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 6 รูป)

ประชุมทางไกล รับนโยบายจากสพฐ.
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 8 รูป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักเรียนม.๑
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 6 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 5 รูป)

26 พ.ค. 63 เวลา โรงเรียนบ้านทุ่งกลมให้การต้อนรับทีมนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมแล
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
( จำนวน 9 รูป)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ยินดีต้อนรับ นายชยพล เพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ คนใหม่
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
( จำนวน 0 รูป)

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น - 12.00 น ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
( จำนวน 19 รูป)

ผอ. ปลูกต้นไม้ แปลงเกษตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
( จำนวน 5 รูป)

คณะครูนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทาง
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 9 รูป)

เจ้าหน้าที่ รพ.วังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องสุขภาพจิต และการป้องกันโรคโควิด- 19 การสวมหน้ากากอนาม
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 3 รูป)

โรงเรียนบ้านห้วยก้อดขอขอบพระคุณคณะผู้มานิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยก้อด
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรรมเลือกคณะสภาประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้อด ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 6 รูป)

คุณหมอจากโรงพยาบาลวังเหนือได้มาตรวจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำในการส่งเสริมด้านต่างๆในสถา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 3 รูป)

นักเรียนชั้น ป.3 ได้สอบ NT ทดสอบความสามารถด้านภาษาและการคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2563. ณ สนามสอบโรงเ
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 3 รูป)

คณะผู้มาศึกษาดูงานจากเทศบาลและอบต. แพร่ น่าน พะเยา ลำปางมาดูงานการบริหารจัดการขยะตามโครงการ สสส. ณ ห
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 4 รูป)

นักเรียนชั้นป. 4-6 โรงเรียนบ้านห้วนก้อดได้เข้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/3454 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th