หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,986 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,726 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,701 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,060 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,433 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,230 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,645 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,219 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

13 พ.ย.2560 ขอบคุณ Coaching Team
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 6 รูป)

10 พ.ย.2560 พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 9 รูป)

7 พ.ย.2560 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

6 พ.ย.2560 ประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 2 รูป)

1 พ.ย.2560 พระอาจารย์มามอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบวชเณร ถวายในหลวง ร.9
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 5 รูป)

31 ต.ค.2560 ประชุมฝ่ายบริหารงาน โรงเรียนบ้านลานเอื้องเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 4 รูป)

26 ต.ค.2560 เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 5 รูป)

11ต.ค.60 ฝ่ายวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง เตรียมจัดนิทรรศการ วันพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทส
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

5 ต.ค.2560 กีฬาสีภายใน "ลานเอื้องเกมส์๖๐" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

27 ก.ย.2560 ร่วมประชุมรับการติดตามและประเมินผลการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 8 รูป)

25 ก.ย.2560 กิจกรรม "สายใยเพื่อนร่วมงาน"
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

20 ก.ย.2560 ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 สพป.สุโขทัย 1
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 0 รูป)

19 ก.ย.2560 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ อำเภอคีรีมาศ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 8 รูป)

17-18 ก.ย.2560 เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 6 รูป)

14-16 ก.ย.2560 การพัฒนาและการเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สท.1 ประจำปี 2560 ณ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 7 รูป)

14 ก.ย.60 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 3 รูป)

สพป.สท.1 ร่วมสร้างเครือข่าย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 5 รูป)

งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง ปี 2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 10 รูป)

รับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 4 รูป)

โครงการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
( จำนวน 14 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th