หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,361 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,777 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,161 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,929 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,919 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,432 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,027 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,911 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,585 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,942 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,573 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,451 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,384 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,248 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการ 2563
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 25 รูป)

ครูโอนย้าย
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 17 รูป)

การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 23 รูป)

ส่งคุณครูภัทรภร สามเมือง
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

ส่งคุณครูจิตราภรณ์ บูรณชัย วันที่ 9 เม.ย.64
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 เม.ย.2564
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

จิตอาสา
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
( จำนวน 41 รูป)

การประเมินภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 10 รูป)

สอบปลายภาค 2/2563
โรงเรียนบ้านหนองขอน
( จำนวน 10 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ 2563
โรงเรียนบ้านหนองขอน
( จำนวน 10 รูป)

พิธีมอบวุฒิ
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 20 รูป)

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 22 รูป)

มอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียน
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 10 รูป)

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 12 รูป)

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 12 รูป)

นิทรรศการวิพิธทัศนา นานาสาระ 2021
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
( จำนวน 21 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
( จำนวน 7 รูป)

ต้อนรับครูถนอมวรรณ ช่างทอง
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมเปิดห้องเรียน “ปฐมวัย”
โรงเรียนวัดควนธานี
( จำนวน 31 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/4068 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th