หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,405,043 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,770 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,566 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,862 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,393 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,148 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,616 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,651 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,883 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,027,000 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,321 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,448 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

22 มีนาคม 2562_บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 24 รูป)

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
( จำนวน 28 รูป)

ขอแสดงความยินดีกับลูกดอกบัวกับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 8 รูป)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถ
โรงเรียนศรีสระวงศ์
( จำนวน 2 รูป)

ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 2561
โรงเรียนบ้านตาด
( จำนวน 0 รูป)

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

รณรงค์การเลือกตั้ง 2562
โรงเรียนบ้านปางขนุน
( จำนวน 14 รูป)

ผลการทดสอบการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสระวงศ์
( จำนวน 2 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านห้วยบง
( จำนวน 0 รูป)

พิธีรับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญานฤมิต
( จำนวน 11 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
( จำนวน 25 รูป)

22 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

21 มีนาคม 2562 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

21 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้น ม. 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียน พสวท. เข้าร่วมจัดค่ายว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

17 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ณ อ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

16 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ณ อ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

9-11 มีนาคม 2562 ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของโครงการห้องเรียนพิเศษฯระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ค่าย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)

11 มีนาคม 2562 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณี ต้านภัยยาเสพติด ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 2 รูป)

กิจกรรมนิทรรศการโครงงานของนักเรียน
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
( จำนวน 29 รูป)

11 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวัน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2736 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th