หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,044 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,261 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนชั้นม.6 ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 37 รูป)

แห่พระอุปคุต
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 19 รูป)

อบรมการจัดทำหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชา
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 15 รูป)

อบรมเชิงปฏิบัตการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยการจัดการเรียนรู้"
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
( จำนวน 51 รูป)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
( จำนวน 16 รูป)

จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
( จำนวน 4 รูป)

หลั่งไหลช่วยไฟไหม้ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
( จำนวน 11 รูป)

ต้อนรับการประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรม Open House
โรงเรียนวัดบ้านลำ
( จำนวน 12 รูป)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.
โรงเรียนวัดบ้านลำ
( จำนวน 16 รูป)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 17 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดหนัง
( จำนวน 13 รูป)

วันที่ 21 มีนาคม 2560 พิธีเปิดค่ายฤดูร้อน "พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน"ฯ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านกองลอย
โรงเรียนบ้านกองลอย
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านกองลอย
โรงเรียนบ้านกองลอย
( จำนวน 4 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา
( จำนวน 24 รูป)

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมวันปิดภาค งานบัณฑิตน้อย
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 22 รูป)

กิจกรรม ส่งพี่ อำลาโรงเรียน 18 มีค
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

21 มี.ค.60 พิธีปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
( จำนวน 11 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/1633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th