หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านตลาดไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นายบัวพา ทองแก้ว
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นายเสนาะ เกตุคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวลัดดา กรอบมุข
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสุจิตรา มุทาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,705,935 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,207,967 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,622,480 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,409,818 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,152,997 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,732,359 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,593,546 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,871 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,418,704 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,739 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,397,277 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,227,654 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,196,380 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,128,916 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,112,242 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะนักบุญชาวญี่ปุ่น ปีการศึกษา2560 วันที่ 10 พ.ย. 2560
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
( จำนวน 43 รูป)

รับมอบทีวี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
( จำนวน 7 รูป)

ฝึกอบรมการนั่งสมาธิของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
( จำนวน 16 รูป)

ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว
โรงเรียนสิงหพาหุ
( จำนวน 5 รูป)

ทำบุญ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนสิงหพาหุ
( จำนวน 5 รูป)

แข่งกีฬาสี รร.ชุมชนศิลาแลง
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
( จำนวน 35 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบวุฒิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 61 รูป)

การแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุ่ยฮัว
( จำนวน 5 รูป)


โรงเรียนพุ่ยฮัว
( จำนวน 4 รูป)

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
( จำนวน 8 รูป)

30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ปศพพ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
( จำนวน 7 รูป)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
( จำนวน 58 รูป)

ประเมินคุณภาพอนุบาล
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
( จำนวน 10 รูป)

การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
( จำนวน 45 รูป)

การประชุมย่อย การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
( จำนวน 16 รูป)

สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
( จำนวน 14 รูป)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2560กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
( จำนวน 15 รูป)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
( จำนวน 12 รูป)

โครงการเข้าค่ายลุกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 47 รูป)

ศิษย์เก่า ชวส.มอบทุนการศึกษา 15 ธ.ค.60
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
( จำนวน 7 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2066 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th