หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินโมก
สพป.ชลบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเหมืองง่า
สพป.ลำพูน เขต 1
นางสาวจุฑามาศ จุมปู
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
วทัญญู สุรินธรรม
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ข้าราชการ
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง    จ.ตรัง
นางจุฑามาศ แก้วลาย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : พนักงานราชการ
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง    จ.ตรัง
นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพกระษัตรี    จ.ภูเก็ต
นายไวพจน์ นาคพันธ์
ตำหแน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.โกรกพระ    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,370,376 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,516,978 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,412,126 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,066,557 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,669,677 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,655,302 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,561,051 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,513,292 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,360,695 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,351,658 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,335,947 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,121,926 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,079,339 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,065,545 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 949,773 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลือนวิทยฐานะ
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 5 รูป)

อบรม "รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 21 รูป)

อบรม "ทักษะวัยรุ่น เพศศึกษาในวัยเรียน"
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 11 รูป)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ l ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 25 รูป)

วันภาษาไทยเเห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมวันไห้วครู l ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 42 รูป)

วันเเม่เเห่งชาติ โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 16 รูป)

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน "ร่มไม้เเก้วเกมส์" ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 28 รูป)

ผ้าป่าการศึกษา l โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 18 รูป)

โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 10 รูป)

ธนาคารกู้ยืมเพื่อการเกษตร สาขาท่าเเซะ มอบทุนสนับสนุน"โครงการทักษะอาชีพ" 100,000 บาท
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 21 รูป)

ค่ายคุณธรรม "พุทธบุตร-ธรรมะธิดา" โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 33 รูป)

กีฬาเครืข่ายสถานศึกษาท่าเเซะ 3 l ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 17 รูป)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา l ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 23 รูป)

เลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการสภานักเรียน l ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมเยาวชนคนดี ศรีบางไม้เเก้ว l ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 11 รูป)

นำเสนอผลงาน Innovative QAMS ดีเด่น โดย ผอ.แสนสุข ชัยสวัสดิ์ งาน Educa 2017 ณ Impact Hall 9
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 20 รูป)

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)
( จำนวน 46 รูป)

สังสรรค์ปิดภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 57 รูป)

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/1971 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th