หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาวฮาซามี สาแม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวศิริวรรณ โคกิฬา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิมพ์ชนก กาศลังกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,847,582 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 7,018,668 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,402,967 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,112,165 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,499,063 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,464,717 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,271,980 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,163,384 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,149,695 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,061,395 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,964,887 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,698,551 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,356,983 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,342,982 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,969,322 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รพ.สต.เกษม ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
( จำนวน 18 รูป)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On-Site โรงเรียนบ้านหั
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เ
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ประมวลภาพบรรยากาศ การเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนออนไซต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 7 รูป)

วารสารดอกหว้านริมโขง : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษา
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป)

วารสารดอกหว้านริมโขง : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ผอ.จเร หนูปลื้ม คณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ฉีดวัคซีน(Fizer) เข็มแรก ณ โรงพย
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 7 รูป)

วารสารดอกหว้านริมโขง : นักเรียนโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป)

รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่ 29-11-64
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
( จำนวน 30 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
( จำนวน 17 รูป)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.ขอขอบคุณ คุณสุภิญญา พูลเกลี้ยง คุณปกรณ์กฤษณ์ พิลึก สาธารณสุขจั
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.ขอขอบคุณ คุณสุภิญญา พูลเกลี้ยง สาธารณสุขจังหวัด และคุณปรียาภัส
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564 คุณธงชัย แผ่วัฒนากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ให้ความอนุเคราะห์เ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 4 รูป)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.ขอขอบคุณนายธงชัย แผ่วัฒนากุล นายกเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เป็นประธ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ จำนวน ๓๐๘ คน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 #
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 น.ท่านพระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 น. นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4336 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th