หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านมะนอวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางสาวชมภู คะหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)    จ.บุรีรัมย์
นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาววราภรณ์ ทวีสุข
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวเปมิกา เก่งตรง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวสรัลชนา ย้อยญาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตร เก่งตรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,320,968 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,116,840 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,990,770 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,985,883 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,062,365 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,588,729 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,531,057 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,492,660 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,473,068 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,317,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,874,063 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,789,323 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,746,552 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,580,999 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านตาบา
( จำนวน 0 รูป)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
( จำนวน 37 รูป)

กิจกรรมโครงการ English Summer Camp 2022
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
( จำนวน 0 รูป)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหว พร้อ
โรงเรียนวัดท่าเหว
( จำนวน 0 รูป)

โครงการปรับภูมิทัศน์พุทธมณทณจังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
( จำนวน 10 รูป)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหว รวม
โรงเรียนวัดท่าเหว
( จำนวน 0 รูป)

จัดหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 0 รูป)

พิธีเปิดอาคารเรียน 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ และติดตามการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแ
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป)

คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ร่องเคาะ พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวัน
โรงเรียนบ้านแม่สง
( จำนวน 14 รูป)

ตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่่ 1/2565
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 13 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง 13/5/65
โรงเรียนจงฮั้ว
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านเขาโอน
( จำนวน 5 รูป)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
( จำนวน 0 รูป)

ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนวัดตกพรม
( จำนวน 7 รูป)

การตรวจ ATK คัดกรองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษ
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
( จำนวน 42 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4540 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th