หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,080 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,650 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,122 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,363 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,304 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,508 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,312 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,378 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,596 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,258 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,362 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,885 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,410 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พุทธชินราชขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เร่งอบรมพัฒนาครูจัดทำสื่อ Online เตรียมความพร้อมปรับการเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 8 รูป)

สหวิทยาเขตพุทธชินราชรับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.39 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ประชุม VDO Conferenceโปรแกรม True VROOM ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 8 รูป)

ความคืบหน้าแปลงผัก KJP
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 28 รูป)

เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนช่วงวิกฤติโควิด-2019
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 10 รูป)

ขอขอบคุณร้านค้าคุณสุนา แก้วเกษเกี้ยง บริจาคข้าวสารอาหารแห้งสำหรับ ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์ช่วง COVID-1
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 5 รูป)

"ปันน้ำใจคุณครูสู่ครอบครัวศิษย์สู้วิกฤติ COVID-19" รวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เยี่ยมช
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

มอบเงินค่าครองชีพจาก กสศ.ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนช่วงวิกฤติ COVID-19 ครอบครัวละ 600บาท จำนวน 12 ครอ
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 11 รูป)

ฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

โรงเรียนวัดเขาจำปาฯมอบค่าครองชีพจาก กสศ. ช่วยเหลือนักเรียนช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 3 รูป)

ปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามการเรียนทางไกล DLTV ของนักเรียน..ช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 42 รูป)

การสร้างแปลงผัก KJP
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

ประชุม ออนไลน์ VDO. conference โปรแกรมTure VROOM คณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 7 รูป)

คณะครูโรงเรียนบ้านยางชุม ออกตรวจเนีมนักเรียน
โรงเรียนบ้านยางชุม
( จำนวน 3 รูป)

วางแผนปฎิบัติการภารกิจหลักการจัดการเรียนการสอนทางไกลระบบ DLTV​.. ช่วงวิกฤติการระบาดโรคCOVID-19
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 7 รูป)

ท่านผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเรียนออน
โรงเรียนบ้านยางชุม
( จำนวน 5 รูป)

อบรมออนไลน์TRUE VWORLD
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 9 รูป)

คณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ร่วมสมทบปัจจัยจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 84 ผืน ถวายภิกษุพร
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 4 รูป)

มอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนจบ ม.3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 14 รูป)

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 จบรุ่น.32 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ ขอขมา.. ลาคุณครูผู้พร่ำสอน
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 31 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3454 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th