หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,611 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,158 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,485 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,360,997 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,413 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,876 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,261 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,133 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,306 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,115 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,350 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,483 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR LEARNERS #ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
( จำนวน 79 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นิเทศติดตามการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 และ ป.6
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learnin
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญ นำนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดทองอินทร์
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นิเทศการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ภาษาไทย ม.1 คณิตศาสตร์ ป.4 และวิทยาศาส
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านบางเจริญนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.3 การสอนภาษาไทยชั้น ป.1 การสอนศิลปะ
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป)

งานสืบสานตำนานเทียนพรรษา101
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 5 รูป)

Australia and Thailand Partnering Project 2019
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าป่าสามัคคี และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลจิรดา
( จำนวน 38 รูป)

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายคูหาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
( จำนวน 120 รูป)

12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนนต้น ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ในกา
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
( จำนวน 4 รูป)

สอนบาส NBA
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
( จำนวน 33 รูป)

กิจกรรมโรงเรียนวันที่ 12 ก.ค.62
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมโรงเรียนวันที่ 11 ก.ค.62
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2918 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th