หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,145 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,699 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 9 รูป)

การปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 14 รูป)

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อการศึกษาเพื่อการมีงานทำและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 19 รูป)

พิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 10 รูป)

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 20 กุมภาพันพ์ 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 7 รูป)

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 8 รูป)

25 เม.ย.60 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวนมหาราช
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1
( จำนวน 1 รูป)

SUMMER COURSE 2017
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
( จำนวน 25 รูป)

การจัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา วันที่ 26-28 เมษายน 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมแสดงผลงานภาคฤดูร้อน
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 471 รูป)

๒๘ เม.ย๖๐ Happy Birthday ครูใหญ่
โรงเรียนวิภารัตน์
( จำนวน 13 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 22 รูป)

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 120 รูป)

โครงการค่ายอาสาพัฒนา บัวปากท่า ปันน้ำใจให้น้อง ปี 60
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 177 รูป)

วันประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีบัวปากท่า ปีการศึกษา 2559"
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 75 รูป)

รับมอบรถตู้โรงเรียน จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 25 รูป)

นิทรรศการวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ''บัวปากท่า 4.0''
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 82 รูป)

พิธีสระเกล้าดำหัวท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 8 รูป)

อบรม Stem Online ม.ปลาย ศูนย์ ร.ร.ปากคาดพิทย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1659 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th