หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลนาดี
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
สพป.ลำปาง เขต 35
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวมนตรา ยังสบาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำหแน่ง : การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ธุรการ-การเงิน
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นายวัลลภ พนัสขาว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,326,351 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,270,332 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,342,457 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,337,776 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,953,524 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,936,478 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,632,887 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,618,966 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,490,805 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,463,390 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,356,023 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,919,726 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,649,992 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,485,245 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แสดงความยินดีกับ นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ และนายกฤษฎา ทองกำเนิด ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 26 รูป)

แสดงความยินดีกับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

แสดงความยินดีกับคุณครูวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไป
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 28 รูป)

มอบรางวัลให้กับนักกีฬา
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป)

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
( จำนวน 0 รูป)

ทัศนศึกษา ม.3 ม.6/2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 14 รูป)

พิธีถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
( จำนวน 0 รูป)

การบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป)

26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เข้ารับการประเมินกิจกรรมอาคาร เบอร์ 5 ในสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 16 รูป)

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ รร.ทหารการสัตว์
โรงเรียนวัดสันตยาราม
( จำนวน 9 รูป)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา​ถวายราชสดุดี​พระบรมราชานุสรณ์​ รัชกาลที่​ 6​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ​
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
( จำนวน 35 รูป)

25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

กองลูกเสือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ พิธีถวายราชสดุดี ที่ ร.ร. บุญวัฒนา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
( จำนวน 5 รูป)

การศึกษาดูงาน งานหลักสูตรสถานศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
( จำนวน 8 รูป)

วันวชิราวุธ พ.ศ.2563
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
( จำนวน 13 รูป)

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป)

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

ประเมิณโครงการโรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนแม่แตง
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3773 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th